Muzeul Vrancei

ANUNŢURI

NOUTĂŢI


MUZEUL VRANCEI scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată:

– 1 (un)  post de muncitor necalificat cu studii generale sau medii la Mausoleul Marasesti

Dosarele candidaţilor vor conţine următoarele documente:
– cerere de înscriere
– copie act de identitate
– copie certificat de naştere
– copie certificat de căsătorie
– copie adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi copie carte de muncă
– cazier judiciar valabil
– adeverinţă medicală valabilă
– Curriculum vitae
– documente care să ateste nivelul studiilor (original şi copie)

Dosarele se depun la secretariatul instituţiei din Bdul Gării nr.5, Focşani. Pentru contact telefon 0237222890.

Condiţii generale şi specifice :

– să deţină cetăţenia română
– să cunoască limba română , scris şi vorbit
– să aibă capacitatea deplină de exerciţiu
– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului
– să aibă studii medii sau generale
– să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

PROBE DE CONCURS

– proba scrisă se va susţine în data de 16 mai 2016, ora 9,00, în Secţia de Istorie şi Arheologie, Bdul Gării, nr. 1, Focşani.
– interviul se va susţine în data de 19 mai 2016, ora 9,00 la aceeaşi adresă.

Bibliografie :

Pentru posturile de muncitor necalificat

1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi.
2. Monumente de pe raza judeţului Vrancea.
3. Legea 53/2003 Codul Muncii – TITLUL II – Contractul Individual de Munca Capitolul III si IV.

Dosarele candidaţilor se depun până la data de 06.05.2016, inclusiv, ora 12,00.

Calendarul de desiăşurare a concursului:
– 10 mai, ora 12,00 – afişarea rezultatelor în urma selectării dosarelor
– 16 mai, ora 09.00 – proba scrisă
– 17 mai,ora 10.00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă
– 19 mai, ora 09.00 – interviu
– 20 mai , ora 10.00 – afişarea rezultatelor finale (proba scrisă + interviu)

IMPORTANT !!! – descarcă document anunt - (click aici)

Tabel cu rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din 16.05.2016.

Important !!! – descarca tabelul cu rezultatul (click aici)

Tabel cu rezultatul la proba scrisa pentru concursul din 16.05.2016

Important !!! – Descarca tabelul cu rezultatul obtinut la proba scrisa (click aici)

Tabel cu rezultatul final concurs

Important !!! – Descarca tabelul cu rezultatul final concurs (click aici)