ANUNŢURI – 2017

ANUNT nr. 1861 din 06.11.2017

 Muzeul Vrancei scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată:

 • 2 (doua) posturi supraveghetor cu studii medii cu diploma de bacalaureat
 • 1 (un) post de referent cu studii medii cu diploma de bacalaureat

Dosarele candidaţilor vor conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere
 • copie act de identitate
 • copie certificat de naştere
 • copie certificat de căsătorie
 • copie adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi copie carte de muncă
 • cazier judiciar valabil
 • adeverinţă medicală valabilă
 • Curriculum vitae
 • documente care să ateste nivelul studiilor (original şi copie)

Dosarele se depun la secretariatul instituţiei din str.Republicii nr.8, Focşani, începând cu data de 07.11.2017 . Pentru contact telefon 0237222890.

 Condiţii generale şi specifice :

 • să deţină cetăţenia română
 • să cunoască limba română , scris şi vorbit
 • să aibă capacitatea deplină de exerciţiu
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului
 • să aibă studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
 • abilităţi de comunicare

 Probe de concurs :

 • proba scrisă se va susţine în data de 28 noiembrie 2017, ora 9,00, în Secţia de Istorie şi Arheologie, Bdul Gării, nr. 1, Focşani.
 • interviul se va susţine în data de 4 decembrie 2017, ora 9,00 la aceeaşi adresă.

 Bibliografie :

Pentru postul de supraveghetor

1.Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificarile la zi.

2.Monumentele eroilor căzuți în Primul Război Mondial din județul Vrancea.

3.Legea 53/2003 Codul Muncii – Titlul II-Contractul individual de munca:

Capitolul I (Incheierea contractului individual de munca) si Capitolul II (Executarea contractului individual de munca)

Pentru postul de referent

1.Legea muzeelor nr.311/2003, Lagea muzeelor si colectiilor publice.

2.Legea nr.182/200 , privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata in 2008.

3.Legea 53/2003, privind Codul Muncii, actualizata in 2017.

4.Monumentele eroilor căzuți în Primul Război Mondial din județul Vrancea

Dosarele candidaţilor se depun până la data de 20 noiembrie 2017 inclusiv ora 14,00.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-22 noiembrie 2017, ora 09,00 – afişarea rezultatelor în urma selectării dosarelor

-28.11.2017, ora 09,00 – proba scrisă

-04.12.2017, ora 08,30 – afişarea rezultatelor la proba scrisă

-06.12.2017, ora 09,00 – interviu

-08.12.2017, ora 09,00 – afişarea rezultatelor finale (proba scrisă + interviu)

 

ANEXA NR. 17

Nr.1628 din 25.09.2017

din 25.09.2017

TABEL REZULTATE FINALE

privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcţiilor de execuţie de personal

contractual din cadrul Muzeului Vrancei

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Punctaj obţinut Rezultat final concurs
Funcţia Lucrarescrisă Interviu Total
1. Berechet Dorina Niculina economist 95,66 100 195,66 97,83
2. Stoleru Adriana administrator 95,66 100 195,66 97,83
3. Coviltir Alina Oana muzeograf 85 95 180 90
4. Rusu Elena Andreeea muzeograf 62 67,66 129,66 64,83
5. Tudoroiu Petrică muzeograf 93,66 100 193,66 96,83
6. Ciobotaru Dănuţ muzeograf 76 100 176 88
7. Atanasiu A.A. Emilia muzeograf 100 100 200 100
8. Racoş Mădălina muzeograf 84 100 184 92
9. CojocaruConstantin paznic 57,60 100 157,60 78,80
10. Toma Nicuşor paznic 59,26 79,33 138,59 69,29
11. Sandu Gabriel restaurator 52,18 93,66 145,84 72,92
12. TomescuOctavian restaurator 98 100 198 99

ANEXA NR. 9

Nr. 1575 din 20.09.2017

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 18.09.2017 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de : economist, administrator, muzeograf, restaurator şi paznic

din cadrul Muzeului Vrancei

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Denumirea funcţiei Punctajul obţinut proba scrisă ObservaţiiADMIS/RESPINS
1 Pastia Ana – Maria economist 17 puncte RESPINS
2 Diaconescu Nela economist 0 puncte RESPINS
3 Mazilu Veronica economist 18 puncte RESPINS
4 Mocanu Dorin Cătălin economist 8 puncte RESPINS
5 Berechet Dorina Niculina economist 95,66 puncte ADMIS
6 Coviltir Alina Oana muzeograf 85 puncte ADMIS
7 Rusu Elena Andreea muzeograf 62 puncte ADMIS
8. Tudoroiu Petrică muzeograf 93,66 puncte ADMIS
9 Ciobotaru Dănuţ muzeograf 76 puncte ADMIS
10 Atanasiu A.A.Emilia muzeograf 100 puncte ADMIS
11 Marin Cornelia Alina muzeograf 14 puncte RESPINS
12 Racoş Mădălina muzeograf 84 puncte ADMIS
13 Dima Ana – Maria restaurator 31,77 puncte RESPINS
14. Sandu Gabriel restaurator 52,18 puncte ADMIS
15. Năstase Costică restaurator 21,43 puncte RESPINS
16. Buţulan Nicoleta restaurator 56,46 puncte ADMIS
17. Anastasiu Doriniţa Gabriela restaurator 40,63 puncte RESPINS
18. Tomescu Octavian restaurator 98 puncte ADMIS
19. Uluitu Cosmina restaurator 45 puncte RESPINS
20. Potlog Sorin administrator 0 puncte RESPINS
21. Chivu Maria administrator 0 puncte RESPINS
22. Stoleru Adriana administrator 95,66 puncte ADMIS
23. Melu Geanina Ramona administrator 0 puncte RESPINS
24. Şoimaru Aurel paznic 43,53 puncte RESPINS
25. Cojocaru Constantin paznic 57,60 puncte ADMIS
26. TomaNicuşor paznic 59,26 puncte ADMIS
27. Pătraşcu Viorel paznic 48,10 puncte RESPINS
28. Goleşteanu Marius Florin paznic 43,33 puncte RESPINS
29. Bumar Eugen paznic 17,43 puncte RESPINS

Eventualele contestaţii se pot depune până în data de 21.09.2017, ora 08,30. Interviul se va susţine în data de 22.09.201 la ora 9.00.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

 

Preşedinte: - Huţanu Dumitru, funcţia de muzeograf în cadrul Muzeului Vrancei

Membri:

Iliescu Ionuţ, funcţia şef de secţie în cadrul Muzeului Vrancei

Şoldănescu Licuţa, funcţia de contabil-şef în cadrul Muzeului Vrancei

Secretar comisie,

Boroşu Irina, şef de secţie la Şecjiade Ştiinţele Naturii

ANEXA NR. 2

Nr. 1504 din 12.09.2017

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de economist, administrator, muzeograf, restaurator şi paznic, organizat în data de 18.09.2017

ECONOMIST DEBUTANT 

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Funcţia Rezultatselecţie Observaţii
1. Pastia Ana – Maria 1416/31.08.2017 economist ADMIS
2. Rusu Diana 1434/04.09.2017 economist ADMIS
3. Diaconescu Nela 1437/04.09.2017 economist ADMIS
4. Mazilu Veronica 1454/05.09.2017 economist ADMIS
5. Buzatu Gabriela Mariana 1456/05.06.2017 economist ADMIS
6. Vas Alexandru 1459/05.09.2017 economist ADMIS
7. Mocanu Dorin Cătălin 1491/08.09.2017 economist ADMIS
8. Berechet Dorina Niculina 1494/08.09.2017 economist ADMIS

ADMINISTRATOR 

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Funcţia Rezultatselecţie Observaţii
1. Potlog Sorin 1447/04.09.2017 administrator ADMIS -
2. Chivu Maria 1458/05.09.2017 administrator ADMIS -
3. Stoleru Adriana 1466/06.09.2017 administrator ADMIS -
4. Melu Geanina Ramona 1487/07.09.2017 administrator ADMIS -
5. Milea Dana Cristina 1496/08.09.2017 administrator RESPINS Liceul nu are profil economic Lipsă cazier

MUZEOGRAF DEBUTANT 

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Funcţia Rezultatselecţie Observaţii
1. Coviltir Alina Oana 1427/1.09.2017 muzeograf ADMIS -
2. Rusu Elena Andreea 1439/04.09.2017 muzeograf ADMIS -
3. Tudoroiu Petrică 1455/05.09.2017 muzeograf ADMIS -
4. Ciobotaru Dănuţ 1467/06.09.2017 muzeograf ADMIS -
5. Marin Cornelia Alina 1475/07.09.2017 muzeograf ADMIS -
6. Atanasiu A.A. Emilia 1480/07.09.2017 muzeograf ADMIS
7. Racoş Mădălina 1488/07.09.2017 muzeograf ADMIS

RESTAURATOR

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Funcţia Rezultatselecţie Observaţii
1. Dima Ana-Maria 1410/30.08.2017 restaurator ADMIS -
2. Sandu Gabriel 1419/31.08.2017 restaurator ADMIS -
3. Cursaru Adriana 1423/31.08.2017 restaurator RESPINS Lipsă adev.medic.
4. Năstase Costică 1442/04.09.2017 restaurator ADMIS -
5. Buţulan Nicoleta 1446/04.09.2017 restaurator ADMIS
6. Anastasiu Doriniţa Gabriela 1468/06.09.2017 restaurator ADMIS
7. Tomescu Octavian 1481/07.09.2017 restaurator ADMIS
8. Uluitu Cosmina 1484/07.09.2017 restaurator ADMIS
9. Tudosă Elena 1492/08.09.2017 restaurator ADMIS

PAZNIC

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Funcţia Rezultatselecţie Observaţii
1. Şoimaru Aurel 1428/01.09.2017 paznic ADMIS -

 

2. Cojocaru Constantin 1451/05.09.2017 paznic ADMIS -
3. Toma Nicuşor 1457/05.09.2017 paznic ADMIS -
4. Pătraşcu Viorel 1476/07.09.2017 paznic ADMIS -
5. Goleşteanu Marius 1479/07.09.2017 paznic ADMIS
6. Burnar Eugen 1482/07.09.2017 paznic ADMIS

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte:

-Huţanu Dumitru, funcţia de muzeograf în cadrul Muzeului Vrancei

Membri :

-Iliescu Ionuţ, funcţia şef de secţie în cadrul Muzeului Vrancei

- Şoldănescu Licuţa, funcţia de contabil-şefîn cadrul Muzeului/Vrancei

Secretar comisie,

- Boroşu Irina, şef de secţie la Secţia de Ştiinţele Naturii

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE DIN 25.08.2017

Nr. 1388 din 28.08.2017

NR. -NUMELE SI PRENUMELE       –          FUNCTIA                     –     PUNCTAJUL OBTINUT LA PROBRA SCRISA

1.           DINU LAURA NICOLET    – MUZEOGRAF GRAD IA,S     – 100 puncte

2.          OGIOIU OANA                      – MUZEOGRAF GRAD IA,S         – 100 puncte

3.          SIMA MARILENA                 – MUZEOGRAF GRAD IA,S         -100 puncte

4.          BALICA MIRCEA                 – CONSERVATOR GRAD II, S – 100 puncte

COMISIA DE CONCURS :

Presedinte :

Hutanu Dumitru -functia de muzeograf in cadrul Muzeului Vrancea

Membrii :

Iliescu Ionut – functia sef de sectie in cadrul Muzeului Vrancea

Soldanescu Licuta , functia de contabil-sef in cadrul Muzeului Vrancea

Secretar comisie :

Borosu Irina , sef de sectie la Sectia de Stiintele Naturii

ANUNT nr. 1382 din 25.08.2017

Muzeul Vrancei scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată:

 • 1 (un) post de economist debutant cu studii superioare – sediul Muzeului Vrancei
 • 1 (un) post de administrator treapta I studii medii – sediul Muzeului Vrancei
 • 4 (patru) posturi de muzeograf debutant cu studii superioare: 2 (două) la Mausoleul Focşani şi 2 (două) la Mausoleul Mărăşeşti
 • 1 (un) post paznic studii medii – la Muzeul Unirii
 • 1 (un ) post restaurator treapta I studii medii – Laboratorul de conservare şi restaurare

Dosarele candidaţilor vor conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere
 • copie act de identitate
 • copie certificat de naştere
 • copie certificat de căsătorie
 • copie adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi copie carte de muncă
 • cazier judiciar valabil
 • adeverinţă medicală valabilă
 • Curriculum vitae
 • atestat pentru pază (pentru postul de paznic)
 • documente care să ateste nivelul studiilor (original şi copie)

Dosarele se depun la secretariatul instituţiei din str.Republicii nr.8, Focşani, începând cu data de 28.08.2017 . Pentru contact telefon 0237222890.

Condiţii generale şi specifice :

 • să deţină cetăţenia română
 • să cunoască limba română , scris şi vorbit
 • să aibă capacitatea deplină de exerciţiu
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului
 • să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, medii sau generale, în funcţie de postul pentru care candidează
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
 • abilităţi de comunicare
 • cunoştinţe operare cu softuri specializate, cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel), Internet Explorer

Probe de concurs :

 • proba scrisă se va susţine în data de 18 septembrie 2017, ora 9,00, în Secţia de Istorie şi Arheologie, Bdul Gării, nr. 1, Focşani.
 • interviul se va susţine în data de 22 septembrie 2017, ora 9,00 la aceeaşi adresă.

Bibliografie :

Pentru postul de administrator

 1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi
 2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, actualizată
 3. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată
 4. Legea 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată
 5. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, actualizat.
 6. OMFP 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005.
 7. Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar – contabile
 8. Decretul nr. 209/1976 privind Regulamentul operaţiunilor de casă
 9. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 10. Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor cultural deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.
 11. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă.
 12. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 13. Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, actualizat cu modificările şi completările ulterioare.
 14. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 15. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată.

Pentru postul de economist

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţilor publice, republicată.
 2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, actualizată
 3. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată
 4. Legea 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată
 5. OMFP 2021/2013 pentm modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi şi instmcţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005.
 6. OMFP 1792/2002 pentm aprobarea normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea

şi efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 1. Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor cultural deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.
 2. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată cu modificările ulterioare.
 3. Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimonial instituţiilor publice.
 4. Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, actualizat cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .
 6. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată.
 7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 8. H.G. 286/2011, modificată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

15. Ordin 130/18.02.2011 prin modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul Ministrului sănătăţii şi CNAS nr. 60/32/2006.

 1. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modem de plată.
 2. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Pentru postul de muzeograf

 1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi
 2. Cronica Vrancei vol.I – Societatea „Mormintele eroilor” – „Cultul eroilor ”
 3. Cronica Vrancei vol.II — Georges Ulises Negropontes

- Armistiţiul de la Focşani

 1. Cronica Vrancei vol.III — Pamfil Şeicaru şi Monumentul Victoriei
 2. Cronica Vrancei vol.IV – Mausoleul Mărăsesti

5 5

 1. Croica Vrancei vol.VI – Campania din 1916 în Vrancea
 2. Cronica Vrancei vol.VII – Figuri de comandanţi din Primul Război Mondial
 • Jean Henri Richard
 • Societatea „Mărăşeşti”
 • Generalul Al. Mărgineanu şi Mărăştii
 1. Cronica Vrancei vol.IX – Monumentul Victoriei – Tişiţa
 2. Cronica Vrancei vol.XII – Monumentele Ecaterinei Teodoroiu din judeţul Vrancea
 3. Cronica Vrancei vol.XIII – Mausoleul Mărăsti

?

 • Mausoleul Focşani

?

 1. Cronica Vrancei vol. XIV – Generalul Al. Mărgineanu
 2. Cronica Vrancei vol.XV – Mausoleul Mărăşeşti în atenţia Ministerului Apărării Naţionale
 3. Cronica Vrancei voi. XVII – Mausoleul Focşani – Sud
 4. Cronica Vrancei XX — Generalul Toma Liscu

5

 1. Cronica Vrancei XXII – Mausoleul Mărăşeşti
 2. Marilena Sima, „Focşanii sub ocupaţia germană în anii Primului Război Mondial” (1916-1918), Focşani, 2012

Pentru postul de restaurator

 1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi
 2. Lista monumentelor istorice din judeţul Vrancea
 3. Corina Nicolescu – Muzeologie generală

Pentru postul de paznic

1. Legea 333/2003 – privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecţia persoanelor

2. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

3. Lista monumentelor istorice de pe raza judeţului Vrancea

4. Legea 53/2003 Codul Muncii – Titlul II- Contractul individual de muncă: Capitolul I (încheierea contractului individual de muncă) şi Capitolul II (Executarea contractului individual de muncă)

Dosarele candidaţilor se depun până la data de 8 septembrie 2017 inclusiv ora 12,00.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-12 septembrie 2017, ora 09,00 – afişarea rezultatelor în urma selectării dosarelor

-18.09.2017, ora 09,00 – proba scrisă

-20.09.2017, ora 08,30 – afişarea rezultatelor la proba scrisă

-22.09.2017, ora 09,00 – interviu

-25.09.2017, ora 09,00 – afişarea rezultatelor finale (proba scrisă + interviu)