Muzeul Vrancei

ANUNŢURI – 2017

Anunt

Nr. 1224 din 10.08.2017

                  Avand in vedere prevederile Hotararii 286/2011, modificata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru priviind stabilirea stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile legislative.

                              Muzeul Vrancei organizeaza examen de promovare in grade/trepte profesionale imediat superioare, dupa cum urmeaza:

- examenul va avea loc in data de 25.08.2017 , ora 10,00 la Sectia de Istorie si Arheologie, B-dul  Garii NR.1,  Focsani.

                       Conditiile de participare : – sa fi obtinut calificativul ,, foarte bine ” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

Bibliografia pentru exemenul de promovare in grade/trepte profesionale imediat superioare :

                    Bibliografia specifica pentru posturile contractuale de muzeograf, grad profesional I A – la Sectia de Istorie , Sectia de Istorie si Sectia de Etnografie.

 1. Corina Nicolescu – Muzeologie generala.

2.Cronica Vrancei vol.V

3.Cronica Vrancei vol.XVI

4.Cronica Vrancei vol.VIII

5.Cronica Vrancei vol.XX

6.Cronica Vrancei vol.XXI

7.Cronica Vrancei vol.XXII

8.Tancred Banateanu , Georgeta Stoica – Zona etnografica Vrancea.

ANUNŢURI – 2016

NOUTĂŢI

ANUNT

din 09.12.2016

T A B E L

rezultat final concurs supraveghetor

 

NR.   NUMELE SI PRENUMELE   FUNCTIA                       – PUNCTAJ PROBA SCRISA  – PUNCTAJ INTERVIU – PUNCTAJ FINAL

1.        TUDOR ARISTIDE –                 SUPRAVEGHETOR –  95 PUNCTE – 100 PUNCTE – 97,5 PUNCTE

2.        MURARU ANDRA CRISTINA –                SUPRAVEGHETOR –  76 PUNCTE -100 PUNCTE – 88 PUNCTE

3.        GROSU MARIANA –                SUPRAVEGHETOR –  75 PUNCTE-90 PUNCTE-82,5 PUNCTE

4.        SALI SIMONA –                SUPRAVEGHETOR –  63 PUNCTE-NEPREZENTAT

5.        BURDUJA RODICA –                SUPRAVEGHETOR –  62 PUNCTE-85PUNCTE – 73,5 PUNCTE

6.        TUDOSA ELENA –                SUPRAVEGHETOR –  59 PUNCTE-60 PUNCTE-59,5 PUNCTE

7.        BRATU MARINELA GETA –                SUPRAVEGHETOR –  63,2 PUNCTE-80PUNCTE-68,5PUNCTE

EVENTUALE CONTESTATII SE DEPUN PANA IN DATA DE 12.12.2016 , ORA 9,00.

COMISIA DE CONCURS :

Presedinte :

Hutanu Dumitru -functia de muzeograf in cadrul Muzeului Vrancea

Membrii :

Iliescu Ionut – functia sef de sectie in cadrul Muzeului Vrancea

Soldanescu Licuta , functia de contabil-sef in cadrul Muzeului Vrancea

Secretar comisie :

Borosu Irina , sef de sectie la Sectia de Stiintele Naturii

________________________________________________________________________

ANUNT

din 07.12.2016

T A B E L 

cu rezultatul la proba scrisa din 6 decembrie 2016 

pentru functia de supraveghetor

NR.   NUMELE SI PRENUMELE   FUNCTIA                        PUNCTAJ PROBA SCRISA

1.        TUDOR ARISTIDE –                 SUPRAVEGHETOR –  95 PUNCTE

2.        MURARU ANDRA CRISTINA –                SUPRAVEGHETOR –  76 PUNCTE

3.        GROSU MARIANA –                SUPRAVEGHETOR –  75 PUNCTE

4.        SALI SIMONA –                SUPRAVEGHETOR –  63 PUNCTE

5.        BURDUJA RODICA –                SUPRAVEGHETOR –  62 PUNCTE

6.        TUDOSA ELENA –                SUPRAVEGHETOR –  59 PUNCTE

7.        BRATU MARINELA GETA –                SUPRAVEGHETOR –  57 PUNCTE

8.        SOARE MARCEL –                SUPRAVEGHETOR –  48 PUNCTE

9.        ANGHEL GABRIEL –                SUPRAVEGHETOR –  47 PUNCTE

10.        GROZAVU GEORGE –                SUPRAVEGHETOR –  43 PUNCTE

11.        RADU DORINA –                SUPRAVEGHETOR –  33 PUNCTE

12.        PISLARU FLORICA FLORENTINA –                SUPRAVEGHETOR –  30 PUNCTE

13.        PUNGA DOINA –                SUPRAVEGHETOR –  22 PUNCTE

COMISIA DE CONCURS :

Presedinte :

Hutanu Dumitru -functia de muzeograf in cadrul Muzeului Vrancea

Membrii :

Iliescu Ionut – functia sef de sectie in cadrul Muzeului Vrancea

Soldanescu Licuta , functia de contabil-sef in cadrul Muzeului Vrancea

Secretar comisie :

Borosu Irina , sef de sectie la Sectia de Stiintele Naturii

______________________________________________________________________________________

ANUNT

din 25.11.2016

T A B E L 

cu rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din 6 decembrie 2016

1.RADU DORINA – DOSAR 2043/14.11.2016 – ADMIS

2.BURDUJA RODICA – DOSAR 2060/17.11.2016 – ADMIS

3.PISLARU FLORICA – FLORENTINA – DOSAR 2061/17.11.2016 – ADMIS

4.GROZAVU GEORGE – DOSAR 2062/17.11.2016 – ADMIS

5.TUDOR ARISTIDE – DOSAR 2068/18.11.2016 – ADMIS

6.SALI SIMONA – DOSAR 2072/18.11.2016 – ADMIS

7.PUNGA DOINA – DOSAR 2077/21.11.2016 – ADMIS

8.GROSU MARIANA – DOSAR 2083/22.11.2016 – ADMIS

9.ANGHEL GABRIEL – DOSAR 2084/22.11.2016 – ADMIS

10.BARBU STELA – DOSAR 2086/22.11.2016 – ADMIS

11.BRATU MARINELA – GETA – DOSAR 2091/23.11.2016 – ADMIS

12.MURARU ANDRA-CRISTINA – DOSAR 2094/23.11.2016 – ADMIS

13.GROSU IONICA – DOSAR 2095/23.11.2016 – ADMIS

14.SOARE MARCEL – DOSAR 2103/24.11.2016 – ADMIS

15.TUDOSA ELENA – DOSAR 2104/24.11.2016 – ADMIS

COMISIA DE CONCURS :

Presedinte :

Hutanu Dumitru -functia de muzeograf in cadrul Muzeului Vrancea

Membrii :

Iliescu Ionut – functia sef de sectie in cadrul Muzeului Vrancea

Soldanescu Licuta , functia de contabil-sef in cadrul Muzeului Vrancea

Secretar comisie :

Borosu Irina , sef de sectie la Sectia de Stiintele Naturii

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ANUNT

din 10.11.2016

MUZEUL VRANCEI scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată:

- 1 (un)  post de supraveghetor cu studii medii la Mausoleul Unirii Focsani

Dosarele candidaţilor vor conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere

- copie act de identitate

- copie certificat de naştere

- copie certificat de căsătorie

- copie adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi copie carte de muncă

- cazier judiciar valabil

- adeverinţă medicală valabilă

- Curriculum vitae

- documente care să ateste nivelul studiilor (original şi copie)

Dosarele se depun la secretariatul instituţiei din Str.Republicii nr.8, Focşani, incepand cu data de 11.11.2016.

 Pentru contact telefon 0237.222.890.

Condiţii generale şi specifice :

- să deţină cetăţenia română

- să cunoască limba română , scris şi vorbit

- să aibă capacitatea deplină de exerciţiu

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului

- să aibă studii medii sau generale

- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

PROBE DE CONCURS

- proba scrisă se va susţine în data de 06 decembrie 2016, ora 9,00, în Secţia de Istorie şi Arheologie, Bdul Gării, nr. 1, Focşani.

- interviul se va susţine în data de 8 decembrie 2016, ora 9,00 la aceeaşi adresă.

Bibliografie :

Pentru posturile de supraveghetor

1.Legea muzeelor nr.311/2003 cu modificarile la zi.

2.Lista monumentelor istorice din judeţului Vrancea.

3. Corina Nicolescu – Muzeologie generala

4.Legea 53/2003 Codul Muncii – Titlulul II. Contractul individual de munca : Capitolul I (Incheierea contractului individual de munca) si Capitolul II -(Executarea contractului individual de munca).

Dosarele candidaţilor se depun până la data de 24 noiembrie 2016, inclusiv, ora 16,00.

Calendarul de desiăşurare a concursului:

- 25.11.2016 , ora 12,00 – afişarea rezultatelor în urma selectării dosarelor

- 06.12.2016, ora 09.00 – proba scrisă

- 07.12.2016, ora 08.30 – afişarea rezultatelor la proba scrisă

- 08.12.2016, ora 09.00 – interviu

- 09.12.2016, ora 09.00 – afişarea rezultatelor finale (proba scrisă + interviu)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ANUNT !!! DIN 27.09.2016

ANEXA NR.17 – Nr. 1779 din 27.09.2016

TABEL REZULTATE FINALE

priviind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual de paznic

(la Mousoleul Sud) – din cadrul Muzeului Vrancei

 1. Bratila Petrica – PAZNIC – Lucrare scrisa 91 puncte ; Interviu – 100puncte; Total 191puncte; Rezultat final: 95.5 puncte
 2. Tudor Aristide – PAZNIC – Lucrare scrisa 60 puncte ; Interviu – 100puncte; Total 160puncte; Rezultat final: 80 puncte
 3. Ciliboiu Nicolae – PAZNIC – Lucrare scrisa 57 puncte ; Interviu – 100puncte; Total 157puncte; Rezultat final: 78.5 puncte

COMISIA DE CONCURS :

Presedinte :

Hutanu Dumitru -functia de muzeograf in cadrul Muzeului Vrancea

Membrii :

Iliescu Ionut – functia sef de sectie in cadrul Muzeului Vrancea

Soldanescu Licuta , functia de contabil-sef in cadrul Muzeului Vrancea

Secretar comisie :

Borosu Irina , sef de sectie la Sectia de Stiintele Naturii

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ANUNT !!! DIN 22.09.2016

ANEXA NR.8 – Nr. 1750 din 22.09.2016

TABEL

priviind rezultatul obtinut la proba scrisa din 21 septembrie 2016 in cadrul concursului organizat pentru ocuparea

functiei de paznic (la MAUSOLEUL SUD) din cadrul Muzeului Vrancei

 1. TUDOR ARISTIDE – PAZNIC – 60 puncte – ADMIS
 2. CILIBOIU NICOLAE – PAZNIC – 57 puncte  – ADMIS
 3. PUHACE COSTEL – PAZNIC – 51 puncte – ADMIS
 4. CHIRIAC GELU OVIDIU – PAZNIC – 22 puncte – RESPINS
 5. SIRBU STEFAN – PAZNIC – 29 puncte – RESPINS
 6. BRATILA PETRICA – PAZNIC – 91 puncte – ADMIS

Eventualele contestatii se pot depune pana la data de 23.09.2016,  ora 10.00.

Interviul se va sustine in data de 26.09.2016 la ora 9.00.

COMISIA DE CONCURS :

Presedinte :

Hutanu Dumitru -functia de muzeograf in cadrul Muzeului Vrancea

Membrii :

Iliescu Ionut – functia sef de sectie in cadrul Muzeului Vrancea

Soldanescu Licuta , functia de contabil-sef in cadrul Muzeului Vrancea

Secretar comisie :

Borosu Irina , sef de sectie la Sectia de Stiintele Naturii

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 ANUNT !!! DIN 14.09.2016

ANEXA NR.1 – Nr. 1702 din 14.09.2016

TABEL

priviind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de paznic (MAUSOLEUL SUD)

organizat in data de 21.09.2016

PAZNIC

 1. TUDOR ARISTIDE – DOSAR 1646 din 31.08.2016 – ADMIS
 2. MAFTEI CONSTANTIN – DOSAR 1666 din 06.09.2016 – ADMIS
 3. CERCEJA CRISTINEL – DOSAR 1667 din 06.09.2016 – ADMIS
 4. CILIBOIU NICOLAE – DOSAR 1677 din 09.09.2016 – ADMIS
 5. PUHACE COSTEL – DOSAR 1685 din 12.09.2016 – ADMIS
 6. CHIRIAC GELU OVIDIU – DOSAR 1693 din 13.09.2016 – ADMIS
 7. SIRBU STEFAN – DOSAR 1695 din 13.09.2016 – ADMIS
 8. BRATILA PETRICA – DOSAR 1696 din 13.09.2016 – ADMIS

Eventualele contestatii se pot depune in termen de 24 ore  de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor. COMISIA DE CONCURS :

Presedinte :

Hutanu Dumitru -functia de muzeograf in cadrul Muzeului Vrancea

Membrii :

Iliescu Ionut – functia sef de sectie in cadrul Muzeului Vrancea

Soldanescu Licuta , functia de contabil-sef in cadrul Muzeului Vrancea

Secretar comisie :

Borosu Irina , sef de sectie la Sectia de Stiintele Naturii

––––––––––––––––––––––––––––––-

ANUNT !!! DIN 31.08.2016

MUZEUL VRANCEI scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată: – 1 (un)  post de paznic cu studii generale sau medii la Mausoleul Sud Focsani Dosarele candidaţilor vor conţine următoarele documente: – cerere de înscriere – copie act de identitate – copie certificat de naştere – copie certificat de căsătorie – copie adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi copie carte de muncă – cazier judiciar valabil – adeverinţă medicală valabilă – Curriculum vitae – documente care să ateste nivelul studiilor (original şi copie) Dosarele se depun la secretariatul instituţiei din Str.Republicii nr.8, Focsani, incepand cu data de 31.08.2016. Pentru contact telefon 0237.222.890. Condiţii generale şi specifice : – să deţină cetăţenia română – să cunoască limba română , scris şi vorbit – să aibă capacitatea deplină de exerciţiu – să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului – să aibă studii medii sau generale – să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni PROBE DE CONCURS – proba scrisă se va susţine în data de 21 septembrie 2016, ora 9,00, în Secţia de Istorie şi Arheologie, Bdul Gării, nr. 1, Focşani. – interviul se va susţine în data de 26 septembrie 2016, ora 9,00 la aceeaşi adresă. Bibliografie : Pentru posturile de muncitor necalificat 1. Legea  333/2003 priviind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 2.Legea muzeelor nr.311/2003 cu modificarile la zi. 3. Monumente de pe raza judeţului Vrancea 4. Legea 53/2003 Codul Muncii – Formare profesionala – Capitolul I si II. Dosarele candidaţilor se depun până la data de 13 septembrie 2016, inclusiv, ora 16,00. Calendarul de desiăşurare a concursului: – 14.09.2016 , ora 12,00 – afişarea rezultatelor în urma selectării dosarelor – 21.09.2016, ora 09.00 – proba scrisă – 22.09.2016, ora 10.00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă – 26.09.2016, ora 09.00 – interviu – 27.09.2016, ora 10.00 – afişarea rezultatelor finale (proba scrisă + interviu) ––––––––––––––––––––––––––––––––-

ANUNT MUZEUL VRANCEI scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată:

– 1 (un)  post de paznic cu studii generale sau medii la Mausoleul Sud Focsani Dosarele candidaţilor vor conţine următoarele documente: – cerere de înscriere – copie act de identitate – copie certificat de naştere – copie certificat de căsătorie – copie adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi copie carte de muncă – cazier judiciar valabil – adeverinţă medicală valabilă – Curriculum vitae – documente care să ateste nivelul studiilor (original şi copie) Dosarele se depun la secretariatul instituţiei din Str.Republicii nr.8, Focşani. Pentru contact telefon 0237.222.890. Condiţii generale şi specifice : – să deţină cetăţenia română – să cunoască limba română , scris şi vorbit – să aibă capacitatea deplină de exerciţiu – să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului – să aibă studii medii sau generale – să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni PROBE DE CONCURS – proba scrisă se va susţine în data de 3 august 2016, ora 9,00, în Secţia de Istorie şi Arheologie, Bdul Gării, nr. 1, Focşani. – interviul se va susţine în data de 8 august 2016, ora 9,00 la aceeaşi adresă. Bibliografie : Pentru posturile de muncitor necalificat 1. Legea  333/2003 priviind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 2.Legea muzeelor nr.311/2003 cu modificarile la zi. 3. Monumente de pe raza judeţului Vrancea. 4. Legea 53/2003 Codul Muncii – Formare profesionala – Capitolul I si II. Dosarele candidaţilor se depun până la data de 26 iulie 2016, inclusiv, ora 16,00. Calendarul de desiăşurare a concursului: – 27.07.2016 , ora 12,00 – afişarea rezultatelor în urma selectării dosarelor – 03.08.2016, ora 09.00 – proba scrisă – 04.08.2016, ora 10.00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă – 08.08.2016, ora 09.00 – interviu – 09.08.2016, ora 10.00 – afişarea rezultatelor finale (proba scrisă + interviu)

–––––––––––––––––––––––––––

IMPORTANT !!! – Descarcă document anunt - (click aici)

–––––––––––––––––––––––––––

ANUNT

              Avand in vedere prevederile Hotararii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , cu modificarile legislative.

              Muzeul Vrancei organizeaza examen de promovare in grade/trepte profesionale imediat superioare, dupa cum urmeaza:

-examenul va avea loc in data de 01.08.2016 , ora 9,00 la Sectia de Istorie si Arheologie , B-dul Garii , nr.1, Focsani.

Conditiile de participare : – sa fi obtinut calificativul ,, foarte bine ” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

Bibliografia pentru exemenul de promovare in grade/trepte profesionale imediat superioare :

                    Bibliografia specifica pentru posturile contractuale de conservator, grad profesional I A – la Sectia de Istorie , Sectia de Etnografie si Laboratorul de Restaurare si conservare.

 1. Corina Nicolescu – Muzeologie generala.

2. Aurel Moldoveanu – Conservarea preventiva a bunurilor culturale.

                        Bibliografie specifica pentru postul contractual de economist , grad profesional I A.

1. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 priviind finantele publice locale.

2.Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 Legea contabilitatii.

3.Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice priviind evidenta , gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice , case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil.

4.Ordin nr. 2861 din octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor priviind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

5.Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice priviind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice , precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

6.Ordin nr.1139/2015 din 18 septembrie 2015 priviind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea contolului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.

7.Ordin nr. 465 din 15 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice priviind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice priviind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.917/2005 , precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice.

                         Bibliografie specifica pentru postul contractual de referent , grad profesional I A.

1.Legea nr.98/19.05.2016 priviind achizitiile publice.

2.Hotararea nr.395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului-cadru din Legea nr.98/2016 priviind achizitiile publice.

3.Ordin nr.281/2016 din 22 iunie 2016 priviind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ANUNT

TABEL

cu rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din 03 august 2016

1. RUSU LAURENTIU VASILE -NR.DOSAR 1404/18.07.2016 – ADMIS

2.VILCU CLAUDIN -NR.DOSAR 1420/21.07.2016 – ADMIS

3ROMAN COSTICA -NR.DOSAR 1422/22.07.2016 – ADMIS

4.VIRLAN FLORIN -NR.DOSAR 1426/22.07.2016 – ADMIS

5.NEGOESCU NICUSOR – NR.DOSAR 1430/25.07.2016 – ADMIS

6.TUDOR ARISTIDE – NR.DOSAR 1433/25.07.2016 – ADMIS

7.NICULITA SILVIU – NR.DOSAR 1443/26.07.2016 – ADMIS

SEMNEAZA

COMISIA DE CONCURS :

PRESEDINTE : HUTANU DUMITRU

SECRETAR COMISIE : BOROSU IRINA

MEMBRI:

ILIESCU IONUT

SOLDANESCU LICUTA

––––––––––––––––––––––––––––––––

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE

DIN 01.08.2016

1. CONDREA MARIA – Conservator grad I A, S – 100 puncte

2. APOSTU ANINA – Conservator grad I A, S – 100 puncte

3.DUMITRU GETA – Conservator grad I A, S – 100 puncte

4.OPRISAN VIOREL – Economist grad IA , S – 100 puncte

5. MODREANU LUCIAN – Referent grad IA, S -100 puncte

COMISIA DE CONCURS :

Presedinte :

Hutanu Dumitru -functia de muzeograf in cadrul Muzeului Vrancea

Membrii :

Iliescu Ionut – functia sef de sectie in cadrul Muzeului Vrancea

Soldanescu Licuta , functia de contabil-sef in cadrul Muzeului Vrancea

Secretar comisie :

Borosu Irina , sef de sectie la Sectia de Stiintele Naturii

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ANUNT !!!

TABEL

priviind rezultatul obtinut la proba scrisa din 03.08.2016 in cadrul concursului organizat pentru ocuparea functiei de paznic (la Mousoleul Sud) din cadrul Muzeului Vrancei

1. RUSU LAURENTIU VASILE – PAZNIC – 51 PUNCTE – ADMIS

2.VILCU CLAUDIN – PAZNIC – 18 PUNCTE – RESPINS

3.ROMAN COSTICA -PAZNIC – 4 PUNCTE – RESPINS

4.NEGOESCU NICUSOR – PAZNIC – 100 PUNCTE – ADMIS

5.TUDOR ARISTIDE – PAZNIC – 50 PUNCTE – ADMIS

6. NICULITA SILVIU – PAZNIC – 35 PUNCTE – RESPINS

Eventualele contestatii se pot depune pana la data de 05.08.2016 , ora 12,00.

Interviul se va sustine in data de 08.08.2016 la ora 9,00.

Semneaza

Comisia de concurs :

Presedinte :

Hutanu Dumitru -functia de muzeograf in cadrul Muzeului Vrancea

Membrii :

Iliescu Ionut – functia sef de sectie in cadrul Muzeului Vrancea

Soldanescu Licuta , functia de contabil-sef in cadrul Muzeului Vrancea

Secretar comisie :

Borosu Irina , sef de sectie la Sectia de Stiintele Naturii

––––––––––––––––––––––––––––––––

TABEL REZULTATE FINALE

priviind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual de paznic

(la Mausoleul Sud) – din cadrul Muzeului Vrancei.

Lucrare proba scrisa

1. Negoescu Nicusor – paznic – 100 puncte -

2. Tudor Aristide – paznic – 50 puncte -

Interviu

1. Negoescu Nicusor – paznic – 100 puncte -

2. Tudor Aristide – paznic – 100 puncte -

Total puncte obtinute LUCRARE SCRISA + INTERVIU

1. Negoescu Nicusor – paznic – 200 puncte -

2. Tudor Aristide – paznic – 150 puncte -

Rezultat final concurs

1. Negoescu Nicusor – paznic – 100 puncte -

2. Tudor Aristide – paznic – 75 puncte -

Semneaza

Comisia de concurs :

Presedinte :

Hutanu Dumitru -functia de muzeograf in cadrul Muzeului Vrancea

Membrii :

Iliescu Ionut – functia sef de sectie in cadrul Muzeului Vrancea

Soldanescu Licuta , functia de contabil-sef in cadrul Muzeului Vrancea

Secretar comisie :

Borosu Irina , sef de sectie la Sectia de Stiintele Naturii