Program sediu 8,00-16.00. Tel : +40.237 222 890 ,Email : office@muzeulvrancei.ro

Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei

ANUNŢURI  – 2018

Rezultatele Examenului de Promovare din NR.2028 / 22-10-2018 (descarca document)

Anunt din 08-10-2018

Muzeul Vrancei organizeaza examen de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare, pentru urmatoarele functii:
– un post ocupat de muzeograf S, Gradul II – promovat in post de muzeograf S, Gradul I.
– doua posturi ocupate de restaurator M, Tr. I – promovate in posturi de restaurator M, Tr. IA
– trei posturi ocupate de conservator M, Tr. I – in posturi de conservator M, Tr. IA
– un post de referent M,Tr. IA în post de referent de specialitate S, gr. II
Examenul va avea loc în data de 22.10.2018, ora 10,00 la Sediul Muzeului Vrancei din str. Republicii nr. 8 , Focsani
Bibliografia pentru examenul de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare o gasiti in fisierul pentru descarcare. (descarca document)

Pe 6 august 2018, la Mausoleul Eroilor din Marasesti, presaram pe mormintele eroilor care au luptat in Primul Razboi Mondial recunostinta si piosenia noastra. Muzeul Vrancei va invita, la manifestarile de comemorarea a 101 ani, in an Centenar, vizionati videoclip

Anunt din 20.07.2018 – In urma finalizarii procedurii de organizare a evenimentului ,,VRANCEA EROICA ” – a fost

desemnat castigator SC OMP EVENTS SRL cu oferta financiara de 2.520.000 lei fara TVA .

Anunt din 12.07.2018 – priviind achizitia de servicii de organizare a evenimentului

,,VRANCEA EROICA „

1.Caiet de sarcini – (descarca document)

2.Documentatie de atribuire (descarca document)

3.Invitatie (descarca document)

4.Declaratie priviind conditiile de munca (descarca document)

5.Formular oferta financiara (descarca document)

6.Matricea de conformitate (descarca document)

7.Model contract (descarca document)

8.DUAE (descarca document)

Anunt din 26.04.2018

Muzeul Vrancei afiseaza rezultatele examenului de promovare din 25.04.2018 (descarca document)

Anunt din 11.04.2018

Muzeul Vrancei organizeaza examen de promovare in grade profesionale imediat superioare, pentru functiile ocupate de debutant. Examenul va avea loc in data de 25.04.2018, ora 10,00 la Sediul Muzeului Vrancei din str. Republicii nr. 8 , Focsani. (descarca document)

Anexa nr.17 – Nr. 151 din 12.01.2018

Tabel priviind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiei de  personal contractual : (descarca document )

-muncitor calificat – norma intreaga

-electromecanic si muncitor calificat – 1/2 norma – electrician .

Anexa nr.15 – Nr. 137 din 10.01.2018

Tabel priviind rezultatul obtinut la interviul din 08.01.2018 in cadrul examenului  pentru ocuparea functiei de  personal contractual : (descarca document )

-muncitor calificat – norma intreaga

-electromecanic si muncitor calificat – 1/2 norma – electrician .

Anexa nr.9 – Nr. 104 din 04.01.2018

Tabel priviind rezultatul obtinut la proba scrisa din 29.12.2017 in cadrul concursului organizat pentru ocuparea functiei de  : (descarca document )

-muncitor calificat – norma intreaga

-electromecanic si muncitor calificat – 1/2 norma – electrician – organizat in data de 29.12.2017

Anexa nr.2 – Nr. 2205 din 22.12.2017

Tabel priviind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de : (descarca document )

-muncitor calificat treapta I(M) – norma intreaga

-electromecanic si muncitor calificat treapta I(M) – 1/2 norma – electrician – organizat in data de 29.12.2017

Anexa nr. 17 – Muzeul Vrancei

Nr. 2148 din 08.12.2017

Tabel rezultate finale la concursul  pentru ocuparea functiilor  de executie de personal contractual : doua posturi supraveghetor si un post referent – descarca document 

Anunt din 07.12.2017 – Muzeul Vrancei scoate la concurs urmatoarele posturi pe perioada nedeterminata  :

– 1 (un) post muncitor calificat treapta I (M) studii medii – norma intreaga – calificare in meseria de electromecanic, vechime in aceasta meserie de minim 5 ani .

– 1 (un) post muncitor calificat treapta I (M) studii medii – 1/2 norma  – calificare in meseria de electrician, cu vechime in aceasta meserie de minim 5 ani .

 descarca document 

   

ANEXA NR. 9- MUZEUL VRANCEI – Nr. 2061 din 04.12.2017

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 28.11.2017 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de : supraveghetor și referent din cadrul Muzeului Vrancei

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Denumirea funcţiei

Punctajul obţinut la proba scrisă

Observaţii

ADMIS/RESPINS

 1. MATEESCU MIRUNA – supraveghetor – 100 puncte – ADMIS

 2. PATRASCU M C VIOREL – supraveghetor – 84.69 puncte – ADMIS

 3. TOMA NICUSOR – supraveghetor – 81.59 puncte – ADMIS

 4. NEDELCU ADELINA – supraveghetor – 79.78 puncte – ADMIS

 5. BINDAR MIHAI – supraveghetor – 76.53 puncte – ADMIS

 6. SANDU GABRIEL – supraveghetor – 73.38 puncte – ADMIS

 7. PERSITA MIHAELA – supraveghetor – 69.59 puncte – ADMIS

 8. CURMEI IONELA – supraveghetor – 58.47 puncte – ADMIS

 9. BURCA ANDREI GABRIEL – supraveghetor – 47.91 puncte – RESPINS

 10. SERBAN GEANINA SIMONA – supraveghetor – 46.54 puncte – RESPINS

 11. BOTEZATU CATALINA – supraveghetor – 45.75 puncte – RESPINS

 12. VASUIAN CAMELIA NICOLETA – supraveghetor – 38.78 puncte – RESPINS

 13. STANESCU VASILE – supraveghetor – 37.86 puncte – RESPINS

 14. ENE VASILE – supraveghetor – 33.51 puncte – RESPINS

 15. MANEA MARIA – supraveghetor – 24.40 puncte – RESPINS

 16. SPANU ALICE – supraveghetor – 22.65 puncte – RESPINS

 17. SPULBER NECULAI – supraveghetor – 20.65 puncte – RESPINS

 18. PURDEL DOINITA – supraveghetor – 20.25 puncte – RESPINS

 19. SUSU MIRELA – supraveghetor – 17.95 puncte – RESPINS

 20. GHEORGHIAS CRISTINA – supraveghetor – 16.40 puncte – RESPINS

 21. CATANOIU IONEL – supraveghetor – 12.10 puncte – RESPINS

 22. FILIMON GEANINA – supraveghetor – 10.10 puncte – RESPINS

 23. COJOCARU DANIELA – supraveghetor – 0 puncte – RESPINS

 24. NASTASE IONEL – referent – 87.96 puncte – ADMIS

 25. BUTULAN NICOLETA – referent – 45.29 puncte – RESPINS

 26. BARLADEANU MARIANA –  referent – 44.98 puncte – RESPINS

 27. MANEA CLAUDIA –  referent – 44.30 puncte – RESPINS

 28. RADU ANDREA NICOLETA –  referent – 36.58 puncte – RESPINS

 29. GRAFU ALINA PAULA –  referent – 28.72 puncte – RESPINS

 30. TROFIN MARIUS –  referent – 23.89 puncte – RESPINS

 31. MIHAILESCU ALINA MIHAELA –  referent – 21.91 puncte – RESPINS

 32. SON DANIELA –  referent – 16.56 puncte – RESPINS

 33. MAZILU VERONICA –  referent – 15.02 puncte – RESPINS

 34. DINU CRISTINA IULIANA –  referent – 14.65 puncte – RESPINS

 35. CRISTOIU NICOLETA DANIELA –  referent – 9.91 puncte – RESPINS

 36. CURSARU ADRIANA –  referent – 6.27 puncte – RESPINS

Eventualele contestaţii se pot depune până în data de 05.12.2017, ora 08,30.

Interviul se va susţine în data de 06.12.2017, la ora 9.00, la Muzeul Unirii.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: – Huţanu Dumitru, funcţia de muzeograf în cadrul Muzeului Vrancei

Membri:

– Iliescu Ionuţ , funcţia şef de secţie în cadrul Muzeului Vrancei

– Şoldănescu Licuţa, funcţia de contabil-şef în cadrul Muzeului Vrancei

Secretar comisie,

Boroşu Irina, şef de secţie la Secţia de Ştiinţele Naturii

ANUNT nr. 1861 din 06.11.2017

 Muzeul Vrancei scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată:

 • 2 (doua) posturi supraveghetor cu studii medii cu diploma de bacalaureat

 • 1 (un) post de referent cu studii medii cu diploma de bacalaureat

Dosarele candidaţilor vor conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere

 • copie act de identitate

 • copie certificat de naştere

 • copie certificat de căsătorie

 • copie adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi copie carte de muncă

 • cazier judiciar valabil

 • adeverinţă medicală valabilă

 • Curriculum vitae

 • documente care să ateste nivelul studiilor (original şi copie)

Dosarele se depun la secretariatul instituţiei din str.Republicii nr.8, Focşani, începând cu data de 07.11.2017 . Pentru contact telefon 0237222890.

 Condiţii generale şi specifice :

 • să deţină cetăţenia română

 • să cunoască limba română , scris şi vorbit

 • să aibă capacitatea deplină de exerciţiu

 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului

 • să aibă studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

 • abilităţi de comunicare

 Probe de concurs :

 • proba scrisă se va susţine în data de 28 noiembrie 2017, ora 9,00, în Secţia de Istorie şi Arheologie, Bdul Gării, nr. 1, Focşani.

 • interviul se va susţine în data de 4 decembrie 2017, ora 9,00 la aceeaşi adresă.

 Bibliografie :

Pentru postul de supraveghetor

1.Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificarile la zi.

2.Monumentele eroilor căzuți în Primul Război Mondial din județul Vrancea.

3.Legea 53/2003 Codul Muncii – Titlul II-Contractul individual de munca:

Capitolul I (Incheierea contractului individual de munca) si Capitolul II (Executarea contractului individual de munca)

Pentru postul de referent

1.Legea muzeelor nr.311/2003, Lagea muzeelor si colectiilor publice.

2.Legea nr.182/200 , privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata in 2008.

3.Legea 53/2003, privind Codul Muncii, actualizata in 2017.

4.Monumentele eroilor căzuți în Primul Război Mondial din județul Vrancea

Dosarele candidaţilor se depun până la data de 20 noiembrie 2017 inclusiv ora 14,00.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-22 noiembrie 2017, ora 09,00 – afişarea rezultatelor în urma selectării dosarelor

-28.11.2017, ora 09,00 – proba scrisă

-04.12.2017, ora 08,30 – afişarea rezultatelor la proba scrisă

-06.12.2017, ora 09,00 – interviu

-08.12.2017, ora 09,00 – afişarea rezultatelor finale (proba scrisă + interviu)

COMISIA DE CONCURS:

 

Preşedinte: – Huţanu Dumitru, funcţia de muzeograf în cadrul Muzeului Vrancei

Membri:

Iliescu Ionuţ, funcţia şef de secţie în cadrul Muzeului Vrancei

Şoldănescu Licuţa, funcţia de contabil-şef în cadrul Muzeului Vrancei

Secretar comisie,

Boroşu Irina, şef de secţie la Şecjiade Ştiinţele Naturii

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte:

-Huţanu Dumitru, funcţia de muzeograf în cadrul Muzeului Vrancei

Membri :

-Iliescu Ionuţ, funcţia şef de secţie în cadrul Muzeului Vrancei

– Şoldănescu Licuţa, funcţia de contabil-şefîn cadrul Muzeului/Vrancei

Secretar comisie,

– Boroşu Irina, şef de secţie la Secţia de Ştiinţele Naturii

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE DIN 25.08.2017

Nr. 1388 din 28.08.2017

NR. -NUMELE SI PRENUMELE       –          FUNCTIA                     –     PUNCTAJUL OBTINUT LA PROBRA SCRISA

1.           DINU LAURA NICOLET    – MUZEOGRAF GRAD IA,S     – 100 puncte

2.          OGIOIU OANA                      – MUZEOGRAF GRAD IA,S         – 100 puncte

3.          SIMA MARILENA                 – MUZEOGRAF GRAD IA,S         -100 puncte

4.          BALICA MIRCEA                 – CONSERVATOR GRAD II, S – 100 puncte

COMISIA DE CONCURS :

Presedinte :

Hutanu Dumitru -functia de muzeograf in cadrul Muzeului Vrancea

Membrii :

Iliescu Ionut – functia sef de sectie in cadrul Muzeului Vrancea

Soldanescu Licuta , functia de contabil-sef in cadrul Muzeului Vrancea

Secretar comisie :

Borosu Irina , sef de sectie la Sectia de Stiintele Naturii

ANUNT nr. 1382 din 25.08.2017

 Muzeul Vrancei scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată:

 • 1 (un) post de economist debutant cu studii superioare – sediul Muzeului Vrancei

 • 1 (un) post de administrator treapta I studii medii – sediul Muzeului Vrancei

 • 4 (patru) posturi de muzeograf debutant cu studii superioare: 2 (două) la Mausoleul Focşani şi 2 (două) la Mausoleul Mărăşeşti

 • 1 (un) post paznic studii medii – la Muzeul Unirii

 • 1 (un ) post restaurator treapta I studii medii – Laboratorul de conservare şi restaurare

Dosarele candidaţilor vor conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere

 • copie act de identitate

 • copie certificat de naştere

 • copie certificat de căsătorie

 • copie adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi copie carte de muncă

 • cazier judiciar valabil

 • adeverinţă medicală valabilă

 • Curriculum vitae

 • atestat pentru pază (pentru postul de paznic)

 • documente care să ateste nivelul studiilor (original şi copie)

Dosarele se depun la secretariatul instituţiei din str.Republicii nr.8, Focşani, începând cu data de 28.08.2017 . Pentru contact telefon 0237222890.

 Condiţii generale şi specifice :

 • să deţină cetăţenia română

 • să cunoască limba română , scris şi vorbit

 • să aibă capacitatea deplină de exerciţiu

 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului

 • să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, medii sau generale, în funcţie de postul pentru care candidează

 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

 • abilităţi de comunicare

 • cunoştinţe operare cu softuri specializate, cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel), Internet Explorer

 Probe de concurs :

 • proba scrisă se va susţine în data de 18 septembrie 2017, ora 9,00, în Secţia de Istorie şi Arheologie, Bdul Gării, nr. 1, Focşani.

 • interviul se va susţine în data de 22 septembrie 2017, ora 9,00 la aceeaşi adresă.

 Bibliografie :

Pentru postul de administrator

 1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

 2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, actualizată

 3. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată

 4. Legea 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată

 5. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, actualizat.

 6. OMFP 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005.

 7. Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar – contabile

 8. Decretul nr. 209/1976 privind Regulamentul operaţiunilor de casă

 9. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 10. Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor cultural deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.

 11. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă.

 12. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.

 13. Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, actualizat cu modificările şi completările ulterioare.

 14. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 15. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată.

Pentru postul de economist

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţilor publice, republicată.

 2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, actualizată

 3. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată

 4. Legea 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată

 5. OMFP 2021/2013 pentm modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi şi instmcţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005.

 6. OMFP 1792/2002 pentm aprobarea normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

 7. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea

şi efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 1. Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor cultural deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.

 2. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată cu modificările ulterioare.

 3. Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimonial instituţiilor publice.

 4. Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, actualizat cu modificările şi completările ulterioare.

 5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .

 6. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată.

 7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 8. H.G. 286/2011, modificată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

15. Ordin 130/18.02.2011 prin modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul Ministrului sănătăţii şi CNAS nr. 60/32/2006.

 1. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modem de plată.

 2. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Pentru postul de muzeograf

 1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

 2. Cronica Vrancei vol.I – Societatea „Mormintele eroilor” – „Cultul eroilor ”

 3. Cronica Vrancei vol.II — Georges Ulises Negropontes

– Armistiţiul de la Focşani

 1. Cronica Vrancei vol.III — Pamfil Şeicaru şi Monumentul Victoriei

 2. Cronica Vrancei vol.IV – Mausoleul Mărăsesti

5 5

 1. Croica Vrancei vol.VI – Campania din 1916 în Vrancea

 2. Cronica Vrancei vol.VII – Figuri de comandanţi din Primul Război Mondial

 • Jean Henri Richard

 • Societatea „Mărăşeşti”

 • Generalul Al. Mărgineanu şi Mărăştii

 1. Cronica Vrancei vol.IX – Monumentul Victoriei – Tişiţa

 2. Cronica Vrancei vol.XII – Monumentele Ecaterinei Teodoroiu din judeţul Vrancea

 3. Cronica Vrancei vol.XIII – Mausoleul Mărăsti

?

 • Mausoleul Focşani

?

 1. Cronica Vrancei vol. XIV – Generalul Al. Mărgineanu

 2. Cronica Vrancei vol.XV – Mausoleul Mărăşeşti în atenţia Ministerului Apărării Naţionale

 3. Cronica Vrancei voi. XVII – Mausoleul Focşani – Sud

 4. Cronica Vrancei XX — Generalul Toma Liscu

5

 1. Cronica Vrancei XXII – Mausoleul Mărăşeşti

 2. Marilena Sima, „Focşanii sub ocupaţia germană în anii Primului Război Mondial” (1916-1918), Focşani, 2012

Pentru postul de restaurator

 1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

 2. Lista monumentelor istorice din judeţul Vrancea

 3. Corina Nicolescu – Muzeologie generală

Pentru postul de paznic

1. Legea 333/2003 – privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecţia persoanelor

2. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

3. Lista monumentelor istorice de pe raza judeţului Vrancea

4. Legea 53/2003 Codul Muncii – Titlul II- Contractul individual de muncă: Capitolul I (încheierea contractului individual de muncă) şi Capitolul II (Executarea contractului individual de muncă)

Dosarele candidaţilor se depun până la data de 8 septembrie 2017 inclusiv ora 12,00.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-12 septembrie 2017, ora 09,00 – afişarea rezultatelor în urma selectării dosarelor

-18.09.2017, ora 09,00 – proba scrisă

-20.09.2017, ora 08,30 – afişarea rezultatelor la proba scrisă

-22.09.2017, ora 09,00 – interviu

-25.09.2017, ora 09,00 – afişarea rezultatelor finale (proba scrisă + interviu)

2021 MUZEUL VRANCEI - Toate drepturile rezervate.