Legislatie – organizarea si functionarea institutiei

1.Legea muzeelor nr.311/2003, Legea muzeelor si colectiilor publice.  – (descarca document)

2.Legea nr.182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata in 2008. – (descarca document)

3.Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (descarca document)