Muzeul Vrancei

Cronica Vrancei, vol.1

PUBLICAŢII

Editura DMPRESS, Focșani, 2000

 • Argument
 • Ing.Aurora Apostu, Șantierele arheologice vrâncene
 • Prof.Lelia Pavel, Mănăstirea Soveja. Câteva considerații
 • Prof.Lelia Pavel, Câteva considerații istorice și artistice privind Schitul Valea Neagră
 • Prof.Petru Obodariu, Școala în Focșanii – Moldovei și Focșanii – Valahiei între 1831-1865
 • Prof.Nicolae Giurcă, Începuturile Școlii din Dumitresti
 • Drd.Horia Dumitrescu, Unificarea administrativă a Focșanilor – 10 iulie 1862
 • Prof.mihai Adafini, prof.Gheorghe Ghimpu, Istoria învatamântului din Soveja la a 135-a aniversare
 • Prof.Dumitru Huțanu, 1877. O marturie inedită
 • Prof.Dumitru Hutanu, Un discipol despre Ion Mincu
 • Lector univ.dr.Stoica Lascu, Mărturii de epoca privind situatia fostului județPutna și a orașului Focșani la sfârsitul secolului al XIX-lea
 • Prof.Vasilica Zaharia, 100 de ani de învătământ viticol la Odobești
 • Prof.Ionut Iliescu, Constantin Bahna: haiduc sau tâlhar?
 • Drd.Marcela Gutu, Duiliu Zamfirescu
 • Prof.Maria Mihailescu, Societatea Mormintele Eroilor – Cultul Eroilor
 • Prof.Ionut Iliescu, Contribuții la cunoașterea relațiilor dintre schiturile și bisericile vrâncene și obștile răzeșești din Vrancea
 • Prof.Victor Renea, Activitatea editorială la Focșani în ultima jumatate a secolului al XIX-lea și prima jumatate a secolului al XX-lea
 • Prof.Gabriela Obodariu, Petrecerea timpului liber în judetul Putna între cele două razboaie mondiale
 • Prof.Aurel Neculai, Isadora Lacrima Ghinita, Monumentul de la Mărășești (Monumentul II Mărășești)
 • Prof.Mihalcea M.Mustațea, Destăinuiri