Muzeul Vrancei

Diplomaţie şi diplomaţi, vol.2

PUBLICAŢII

Editura DMPRESS, Focşani, 2002

 • •  acad.Gheorghe Platon, Eforturi politice nationale pentru obtinerea recunoasterii problemei românesti în anii care au precedat unirii principatelor (1848-1858)
 • drd.Valentin Bodea, Pactul dualist si implicatiile sale. Relatiile cu austro-ungaria – componenta principala a politicii externe a Regatului României
 • lector univ.dr.Sorin Damean, Recunoasterea independentei României. Între deziderat si finalitate (1877-1880)
 • dr.Ileana Bulz, Relatiile anglo-române între anii 1880-1914
 • lt.col.dr.Vasile Popa, România si raporturile politico-diplomatice aliate între anii 1916-1917
 • drd.Alexandru Micle, Vasile Stoica si misiunea politica nationala în SUA (1917-1918)
 • drd.Daniela Iancu, Diplomatia de la Bucuresti si comisia interaliata a Dunarii
 • dr.Constantin I.Stan, Un diplomat aproape uitat – Constantin C.Arion (1855-1923)
 • drd.Maria Georgescu, Franta si România în sistemul de securitate colectiva europeana în anii 20. Sperante si iluzii
 • col.dr.Alexandru Osca, Continutul si caracterul relatiilor militare ale României cu tarile partenere din întelegerea balcanica
 • prof.Elena Istratescu, prof.univ.dr.Gheorghe Buzatu, Diplomatie si propaganda
 • prof.univ.dr.Ion Patroiu, Radu Irimescu – ministru al României în SUS (1938-1940)
 • prof.univ.dr.Gheorghe Buzatu, Actiunea diplomatica a României în perioada neutralitatii (1939-1940)
 • prof.univ.dr.Valeriu Florin Dobrinescu, Nicolae F.Dianu – Activitatea diplomatica
 • drd.Laurentiu Catalin Valutanu, Generalul Ion Gheorghe – ministru plenipotentiar la Berlin (1943-1944)
 • col.® drd.Cezar Mâta, Un atasat militar – locotenent colonel Tilichi – si viata cotidiana a Germaniei în al doilea razboi mondial (ianuarie – august 1944)
 • drd.Teodor Cioflan, Gheorghe Tatarescu si Conferinta de Pace de la Paris (1946-1947)
 • drd.Silviu B.Moldovan, Delimitarea granitei româno-ungare în Tratatul de Pace din 1947