Muzeul Vrancei

Omagiu istoricului Constantin Buşe

PUBLICAŢII

Editura PALASS, Focşani, 2004

 • prof.univ.dr.Gheorghe Buzatu, Constantin Buse – 65
 • acad.Dan Berindei, Elogiu colegial
 • prof.univ.dr.Vasile Lica, Dacă eu as fi Alexandru
 • conf.univ.dr.Constantin Burac, Geneza oraselor moldovenesti. Un punct de vedere
 • acad.Stefan Stefanescu, Mihai Viteazul – prototip de suveran european din secolul al XVI-lea
 • conf.univ.dr.Stela Cheptea, Iasi – Manăstirea Aroneanu
 • prof.univ.dr.Ileana Cazan, Proiecte austriece de organizare a comertului la Dunărea de Jos, la sfârsitul secolului al XVIII-lea
 • prof.univ.dr.Vladimir Osiac, Pandurii din Tara Româneasca la sfârsitul secolului al XVIII-lea si începutul celui de al XIX-lea
 • acad.Gheorghe Platon, Din istoria crizei politice care a prefatat revolutia de la 1848 în Principatele Unite. Miscarea din anul 1846 din Moldova
 • prof.univ.dr.Nicolae Isar, Problemele scolii si dascălii de la Sf.Sava în Revolutia de la 1848
 • acad.Dan Berindei, Senatul din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza
 • lector univ.dr.Sorin Liviu Damean, Atitudinea diplomatiei tariste în privinta recunoasterii lui Carol de Hohenzollern – Sigmaringen ca domnitor al României
 • conf.univ.dr.Daniela Buse, A călători e o nevoie sufleteasca – Nicolae Iorga si impresiile de călătorie din Italia
 • conf.univ.dr.Mihail Opritescu, Modernizare si nationalism economic în epoca Meidji (1867-1912)
 • conf.univ.dr.Stoica Lascu, Românii balcanici în Dobrogea (până la primul razboi mondial)
 • col.( R ) lector univ.dr.Gheorghe Nicolescu, Sosirea misiunii militare franceze condusă de generalul Berthelot, la Bucuresti si evolutia ei până în vara anului 1917
 • prof.univ.dr.Gheorghe Buzatu, The international battle for petroleum after 1918
 • drd.Cornel Tuca, Constituirea si deplasare în Siberia a misiunii militar române (1920)
 • asistent univ.drd.Andrei Nicolescu, Aspecte privind evolutia, continutul, anularea si continuarea contractului petrol
 • prof.univ.dr.Ion Bulei, La o comemorare: Ion I.C.Bratianu
 • dr.Horia Dumitrescu, Savel Radulescu: diplomat sau profesor?
 • Drd.Mariana Cojoc, Comertul exterior al României prin portul Constanta (1919-1928)
 • Prof.univ.dr.Gheorghe Zbuchea, Diplomatul Vasile Stoica si românii din spatiul balcanic
 • Asist.univ.drd.Doru Liciu, Locul si rolul ideilor corporatiste în cadrul regimurilor politice autoritare din Spania (1923-1930) si Portugalia (1928-1939)
 • Asist.univ.dr.Marusia Cârstea, Relatii militare anglo-române (1936-1939)
 • Dr.Filaret Acatrinei, Radioul în mass media românească interbelică. Reteaua posturilor de radioreceptie
 • Lt.col.dr.Cornel carp, Conceptia de reorganizare a armatei române în urma rapturilor teritoriale din vara anului 1940
 • Prof.univ.dr.Cornel Mihail Lungu, Perceperea pe plan extern a dictatului de la Viena
 • Drd.Vlad Hogea, Relatiile româno-germane (septembrie 1940-iunie 1941)
 • Drd.Oana Turcu, Evolutia economica a României (1940-1944)
 • Drd.Mioara Anton, Dincolo de granite: propaganda drepturilor nationale (1941-1944)
 • Prof.univ.dr.Constantin Hlihor, Imaginea celuilalt în timpul confruntarilor aeriene româno-anglo-americane (1943-1944)
 • Acad.Florin Constantiniu, O scrisoare inedita, din vara anului 1944, a lui Iosif Ranghet
 • Lector univ.dr.Ionel Sârbu, Al Doilea Razboi Mondial si România. Realitati geostrategice si optiuni politice.
 • Prof.Oana Preda, Aspecte privind relatia dintre propaganda si opinia publica în situatii conflictuale
 • Prof.Lenuta Nicolescu, 1944-1945. Marea scoala a natiunii, armata, îsi schimba educatorii
 • Prof.univ.dr.Ioan Scurtu, Liniile fundamentale de evolutie a României în perioada 23 august 1944-noiembrie 1946
 • Col.( R ) lector univ.dr.Gavriil Preda, Relatiile româno-iugoslave în primii ani postbelici. Receptii românesti
 • Lt.col.dr.Cornel Carp, prof.Narcis Gherghina, Drama sociala a României si umanitarismul Statelor Unite(1947)
 • Drd.Cosmin Popa, Problema minoritatilor în Europa orientala si politica sovietica. 1945-1948
 • Prof.Adrian Nicolae Petcu, Anul 1948: Catehizarea în biserica ortodoxa româna
 • Col.( R ) dr.Dumitru Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu (1879-1964). Dreptul la recunoastere.
 • Col.dr.Alexandru Osca, Problema iugoslava în viziunea liderilor de la Bucuresti, prezentata în fata autoritatilor de la Beijing
 • Conf.univ.dr.Iolanda Tighiliu, Primele legaturi navale comerciale între România si Republica Populara Chineza
 • Prof.univ.dr.Vasile Vesa, Eurocomunismul si receptarea lui în România Socialista
 • Prof.Eugen Stanescu, prof.Iulia Stanescu, Alexadnru G.Cretzianu(1895-1979)
 • Comandor ( R ) prof.univ.dr.Aurel Pentelescu, Evolutia organismului militar românesc în timpul egimului Ceausescu
 • Dr.Viorel Cruceanu, Gandhi dupa Gandhi!
 • Dr.Florin Anghel, Identitatea nationala în contextul unificarii europene.Studiu de caz: Europa Centrala si de Sud-Est