Muzeul Vrancei

Omagiu istoricului Florin Constantiniu

PUBLICAŢII

Editura PALASS, Focşani, 2003

 • acad.Virgil Cândea, Elogiu colegial
 • comandor ® prof.univ.dr.Aurel Pentelescu, Un istoric al neamului românesc
 • prof.univ.dr.Radu Stefan Vergatti, Documente maghiare despre lupta dintre domnul român Basarab I întemeietorul şi Regele Ungariei Charles Robert D’Anjou (9-12 noiembrie 1330)
 • acad.Virgil Cândea, Ediţii princeps de opere patristice tipărite în Tările Române în secolele al XVII-lea si al XVIII-lea
 • acad.Paul Cernovodeanu, Eticheta şi viaţa de curte sub fanarioţi
 • acad.Stefan Stefanescu, Istorie şi diplomaţie. Statutul juridic al Principatelor Române în secolul al XVIII-lea
 • drd.Sever-Mircea Catalan, Câte ceva despre mitologia fiinţelor malefice la români (secolul al XVIII-lea)
 • acad.Dan Berindei, Începuturile relaţiilor moderne româno-poloneze
 • dr.Horia Dumitrescu, Ion Mincu în anii studenţiei la Paris
 • cercetator ştiintific principal I dr.Ioan Saizu, Conceptul de românism în exprimare eminesciană
 • prof.univ.dr.Ion Stanciu, Pătrunderea capitalului străin în petrolul românesc şi rolul lui în tranzitia spre o industrie modernă: de la aşteptări la certitudini.1860-1900
 • Constantin I.Stan, Inaugurarea statuii lui Alexandru Ioan Cuza în Iaşi (27 mai/9 iunie 1912)
 • Lt.col.dr.Mihai Macuc, Probleme legate de drumul dinspre Dunăre şi Marea Neagră către Mediterana Orientală şi Adriatică în cadrul crizelor balcanice din anii 1911-1913
 • Conf.univ.dr.Doru Bratu, Din istoria serviciilor secrete: contraspionajul românesc în perioada 1905-1914
 • Col.dr.Vasile Popa, Evoluţia sistemului militar românesc în perioada 1914-1916. Elemente comparative ale potenţialului sau de razboi
 • Col.® dr.Gheorghe Nicolescu, Contribuţia misiunii militare franceze la asigurarea dotarii şi aprovizionarii armatei române (1916-1917)
 • Comandor ® prof.univ.dr.Aurel Pentelescu, Mihail Manoilescu şi politica de stat pentru dezvoltarea aviaţiei române în prima parte a secolului al XX-lea
 • Prof.univ.dr.Valeriu Florin Dobrinescu, Un diplomat francez despre Iugoslavia anilor ’30
 • Prof.univ.dr.Ioan Scurtu, Evreii din România în anii 1918-1938.Consideraţii generale
 • Asistent univ.dr.Andrei Nicolescu, Aspecte ale colaborării militare româno-turce în perioada interbelică (1934-1939)
 • Lector univ.drd.Margareta Patriche, România şi Bulgaria la începutul celui de-al doilea război mondial: consecinţele a două formule de neutralitate
 • Col.dr.Alexandru Osca, Studiu istoriografic asupra relaţiilor politico-militare interbelice (1920-1940)
 • Prof.univ.dr.Gheorghe Buzatu, drd.Alexandru Alin Spânu, Situaţia economică a României în 1941 în viziunea S.S.I.
 • Drd.Alexandru Alin Spânu, Organizaţii sovietice de spionaj şi terorism în Basarabia şi ţinutul Odessei în anul 1941
 • Cercetator stiintific drd.Ottmar Trasca, Situaţia evreilor din România în vara anului 1941. Un raport diplomatic inedit al delegaţiei maghiare din Bucureşti
 • General de brigada ® prof.univ.dr.Nicolae Ciobanu – membru al Academiei Oamenilor de Stiinţa, col.drd.Ionel olteanu, Operaţia Taifun sau începutul sfârşitului
 • Col.® Dumitru Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu (1879-1964), şef al Misiunii bisericeşti ortodoxe pentru Transnistria (decembrie 1942-decembrie 1943). Documente înregistrate la serviciile administrativ, economic şi cultural ale misiunii
 • Prof.Iulian Botoghina, Wehrmachtul şi prizonierii sovietici din România sau despre o tentativă de recrutare a voluntarilor vlasovisti
 • Prof.Narcis Gherghina, Aspecte inedite privind incursiunile americano-britanice deasupra teritoriului României în perioada octombrie 1943 – martie 1944
 • Prof.Elena Istratescu, prof.univ.dr.Gheorghe Buzatu, Antoneştii n-au respins armistiţiul cu naţiunile unite
 • Drd.Vlad Hogea, Istoria relaţiilor diplomatice ale României în secolul XX. Aspecte istoriografice
 • Col.®dr.Gheorghe Nicolescu, Gheorghe Brătianu şi armata
 • Dr.Florin Sperlea, Democratizarea armatei române ca proces de politizare a acesteia
 • Dr.Florin Banu, Emigrări temporare din România – plecarea la muncă în Cehoslovacia (1947)
 • Lt.col.® lector univ.dr.Gavriil Preda, Evoluţii ale industriei petroliere din România în primii ani postbelici (1945-1948)
 • Prof.univ.dr.Ion Patroiu, prof.univ.dr.Valeriu Florin Dobrinescu, Documente franceze privind începutul organizarii exilului românesc
 • Comandor ® prof.univ.dr.Jipa Rotaru, Locul şi rolul consilierilor sovietici în comunizarea armatei române
 • Prof.univ.dr.Gheorghe Buzatu, Corpul generalilor români în zodia holocaustului roşu
 • Dr.Florian Banu, drd.Luminita Hritcu, Un domeniu special al colaborării economice româno-sovietice: societatea mixtă Sovromquartit (1951-1956)
 • Asistent univ.drd.Doru Liciu, A doua criză sovieto-iugoslavă şi impactul asupra relaţiilor dintre România şi Iugoslavia (1957-1960)
 • Prof.univ.dr.Alesandru Dutu, Kremlin. 1961. Discuţii privind înzestrarea forţelor armate ale S.P.T.V. şi criza albaneză
 • Col.Mircea Serediuc, cpt.Petre Opris, Retragerea Albaniei din cadrul organizaţiei Tratatului de la Varşovia
 • Drd.Alina Rudor, 1961 – ecouri româneşti ale congresului al XXII-lea al P.C.U.S. mărturii ale diplomaţiei franceze
 • Drd.Liviu Taranu, Proiectul declaraţiei din aprilie 1964 şi relatiile româno-sovietice
 • Cercetator stiintific dr.Eugen Denize, Radiodifuziunea română şi situaţia din Polonia anilor ’80
 • Cpt.Petre Opris, Mai 1989. Stoparea procesului de modernizare a tehnicii militare româneşti
 • Florin Constantiniu, Bibliografie