Muzeul Vrancei

Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu

PUBLICAŢII

Editura EMPRO, Focșani, 1999

 • Preşedinte Marian Oprișan, Organizația Vrancea a PDSR – Alocuțiune rostită cu prilejul sărbătoririi istoricului Gheorghe Buzatu la Focșani, 7 iunie 1999
 • Prof.univ.dr.Ion Patroiu – Gheorghe Buzatu – 60
 • General de brigadă ® prof.univ.dr.Nicolae Ciobanu membru corespondent al Academiei Oamenilor de Șțiință – Domnului doctor Gheorghe Buzatu la șase decenii de viață și creație
 • Comandor ® dr.Ilie Manole – Profesorul, ca un general vrednic, senin și neîncovoiat
 • Col.Gheorghe Iorga – Domnului profesor doctor Gheorghe Buzatu, omului ce ți-a închinat viața adevărului istoric
 • Lt.col.drd.Leonida Moise, lt.c-dor.drd. Marian Sârbu – Ideea națională în opera istoricului Gheorghe Buzatu
 • Dr.Stela Cheptea – Despre întemeierea curtilor domnești din Moldova
 • Dr.Mircea D.Matei – Din nou despre elementele etnice străine din orașele est-carpatice de la finele secolului al XIV-lea
 • Drd.Mite Maneanu – Atitudinea boierimii din Oltenia față de evenimentele revoluționare din 1848 și Unirea din 1859
 • Prof.Radu Dan Vlad – Evolutia proprietății pământului în România (1878-1900)
 • Prof.univ.dr.Ioan Scurtu – Domnia regelui Carol I, între extaz și agonie (1906-1907)
 • Drd.Sorin Damean – Carol I al României. Profilul omului de stat
 • Mr.drd.Mihai Macuc – O privire comparativă asupra a doua conferințe de pace balcanice (1886-1913)
 • General de brigada ® dr.Vasile Mocanu – Bataliile Oituzului din octombrie-Noiembrie 1916
 • Col.drd.Gheorghe Nicolescu – Misiunea Berthelot (1916-1918). Începutul activității și rolul ei în disputa privind locul reorganizării armatei române
 • Col.drd.Gheorghe Nicolescu – Participarea misiunii militare franceze la cea de-a doua campanie din primul razboi mondial
 • Prof.univ.dr.Viorica Moisuc – Tratatul de pace de la București (mai 1918): cauze, semnificație, consecințe
 • Prof.Silvia Popovici – Documente păstrate la arhivele naționale privind participarea româniei la primul război mondial – războiul reîntregirii neamului
 • Dr.Dorina N.Rusu – Academia româna în lupta pentru desăvârșirea statului național unitar român
 • General de brigada ® prof.univ.dr.Micolae Ciobanu membru corespondent al Academiei Oamenilor de Șțiință – Și ei au avut partea lor de răspundere în desfășurarea primei conflagrații mondiale a secolului XX
 • Asist.univ.drd.Lavinia Dacia Dumitrascu – Dobrogea anului 1919, breviar militar și diplomatic
 • Prof.univ.dr.Valentin Ciorbea – Aspecte privind problema reparațiilor în Dobrogea la sfâșitul primului război mondial
 • Drd.Mariana Pavaloiu, comandor drd.Ioan Damaschin – Contribuția comandorului Mihail Gavrilescu la primirea torpiloarelor austro-ungare
 • Lt.col.prof.univ.dr.Constantin Hlihor, prof.Liviu Martin – România în arhitectura de securitate a Europei după încheierea primului război mondial
 • Prof.Andrei Nicolescu – Misiunea militară de la Constantinopol în perioada 1919-1933
 • Dr.Diana Fotescu – Instituția supremă politică – șeful de stat – conform prevederilor constituționale: România și alte state din Europa centrală și de sud-est
 • Mr.drd.Marian Popescu – Alianța politică și militară româno-polonă în perioada interbelică
 • Lect.univ.drd.Doru Bratu – Un diplomat român în America Latina, Alexandru Duiliu Zamfirescu în misiune la Rio de Janeiro
 • Dr.Constantin I.Stan, prof.Alexandru Gaita – Alexandru Averescu și recunoasterea de către Italia a Unirii Basarabiei cu România (1926-1927)
 • Col.drd.Alexandru Osca – Pozitia principalilor protagoniști ai scenei politice europene față de constituirea înțelegerii balcanice
 • Prof.Puiu Bordeiu, prof.univ.dr.Valentin Ciorbea – Aspecte din activitatea desfășurată de mișcarea legionară în Dobrogea (1933-1940)
 • Drd.Corneliu Ciucanu – Alegerile parlamentare din 1937
 • Conf.univ.dr.Gheorghe Dumitrașcu – Grigore Iunian (1882-1940). Note pentru o biografie politică
 • Prof.univ.dr.Valeriu Florin Dobrinescu – România, Italia și problemele sud-est europene și balcanice (1935-1938). Unele considerații.
 • Prof.univ.dr.Ion Patroiu – România și Italia în prima fază a celui de-al doilea război mondial (septembrie 1939-iunie 1941)
 • Drd.Cristian Sandache – Cu privire la politica externă a Italiei fasciste
 • Drd.Constantin Corneanu – Situația geopolitica și strategică a României (1939-1941). Optiuni politico-militare
 • Comandor ® dr.Aurel Pentelescu – Zone geostrategice europene și factori de risc în viziunea lui Nicolae Iorga
 • Comandor ® prof.univ.dr.Jipa Rotaru – Receptarea personalităații mareșalului Ion Antonescu în opera istorică a profesorului Gheorghe Buzatu
 • Lt.col.prof.univ.dr.Constantin Hlihor – Considerații privind guvernarea mareșalului Ion Antonescu
 • Drd.Mariana Pavaloiu – Contribuție la portretul mareăalului Ion Antonescu
 • Prof.univ.dr.Florin Constantiniu membru corespondent al Academiei Române – Primele directive ale comitetului date partidului comunist din România dupa 22 iunie 1941
 • Dr.Filaret Acatrinei – Fronda și propaganda în societatea românească în anii 1941-1944. Rolul presei vorbite
 • Drd.Horia Dumitrescu – Savel Radulescu și aplicarea convenției de armistitiu din 12/13 septembrie 1944
 • Drd.Antonio Faur – Aspecte economice ale raporturilor militarilor sovietici cu populația din sudul Bihorului (septembrie – decembrie 1944)
 • Prof.Elena Istratescu – Pagini inedite din jurnalul lui Grigore Gafencu
 • Drd.Silviu B.Moldovan – Conflictul sovieto-iugoslav: pozitia oficială a României (1948-1949)
 • Corneliu Filip – România și crearea Tratatului de la Varșovia
 • Lt.col.drd.Mircea Chiritoiu – Considerații privind noul curs al relațiilor Moscova-Belgrad 1953-1955
 • Iulian Botoghina – Revoluția maghiară din 1956 – Un nou argument al politizării armatei române
 • Col.Dumitru Stavarache – Mitropolitul Visarion Puiu văzut de Constantin Tomescu
 • Gheorghe Buzatu – Bibliografie
 • Colecţia Românii în istoria universală volumele I-70