Muzeul Vrancei

Studii şi comunicare, vol.1

PUBLICAŢII

Studii şi comunicări, vol. I, Bucureşti, 1978

1978

Arheologie – Istorie

 

•  Victor Bobi – Un atelier de prelucrarea silexului şi pietrei aparţinând Culturii Boian, descoperit la Cândeşti – Vrancea……. p. 7 – 9.

•  Gheorghe Constantinescu – Contribuţii arheologice la civilizaţia geto – dacică de pe teritoriul judeţului Vrancea……. p. 19 – 24.

•  Gheorghe Constantinescu – Un tezaur de monede romane republicane descoperit la Bordeşti – Vrancea……. p. 35 – 44.

•  Ioan Mitrea – Cercetări arheologice privind secolele IV – XI în judeţul Vrancea…..       p. 45 – 80.

•  Anton Paragină – Două piese de metal din feudalismul timpuriu descoperite la Jariştea – Vrancea……. p. 81 – 84.

•  Angela Moldoveanu, Gheorghe Moldoveanu – Note din toponimia Milcovului……        p. 85 – 93.

•  Ionel Budescu – Elemente de toponimie locală, comuna Cîrligele, judeţul Vrancea……. p. 95 – 99.

•  Dumitru Huţanu – Aspecte ale Revoluţiei de la 1848 în Focşani……. p. 101 – 107.

•  Georgeta Carcadia – Consecinţele aplicării reformei agrare din 1864 în fostul Ţinut Putna……. p. 109 – 124.

•  Dumitru Huţanu – Focşanii în lupta pentru unitate naţională……. p. 125 – 131.

•  Alecu Lenco – Aspecte ale luptei împotriva ocupanţilor pe teritoriul fostului judeţ Putna în anii 1916 – 1918……. p. 133 – 147.

•  Gheorghe Popa, Alecu Lenco – Unicul supravieţuitor de la Cota 100……. p. 149 – 154.

 •  Alexandru Temciuc – Aspecte locale ale înfăptuirii actului revoluţionar al naţionalizării principalelor mijloace de producţie de la 11 iunie 1948……. p. 155 – 166.


1978

Etnografie

 

• Ion Chelcea – Vrancea ca ţară între celelalte (individualitatea sa etnografică)….            p. 167 – 190.
• Dumitru Huţanu – Consideraţii privind arta lemnului în Vrancea…….p. 191 – 197.

• Jean Pavel – Consideraţii istorico – etnografice asupra instalaţiilor hidraulice de pe teritoriul judeţului Vrancea……. p. 199 – 214.
• Lelia Pavel, Rodica Manoliu – Monumentele de artă în lemn din patrimoniul judeţului Vrancea……. p. 215 – 232.
• Virginia Arbore – Un motiv străvechi în arta populară vrânceană: pomul vieţii…….       p. 233 – 245.


1978

Muzeologie

 

• Victor Bobi – Un mormânt in situ, din Epoca bronzului – Cultura Monteoru descoperit la Cândeşti – Vrancea în expoziţia muzeului focşănean……. p. 247 – 250.


1978

Conservare

 

• Lilişor Ivancia, Nicolae Ivancia – Condiţiile şi formele biodegradării pieselor din lemn. Profilaxie şi combatere……. p. 251 – 260.