Muzeul Vrancei

Studii şi comunicare, vol.12

PUBLICAŢII

 

Vrancea. Studii şi Comunicări, vol. XII, Editura PALLAS, Focşani, 2005I. Arheologie – Istorie

•  Aurora – Emilia Apostu, Victor Bobi – Şantierul arheologic de la Vârteşcoiu. Campania 1997……………………………………………………………………  p. 7 – 26.

•  Aurel Nicodei – Raport asupra supravegherii arheologice de la Biserica „Sfânta Cruce” din Odobeşti. Campania anului 1997…………………………… p. 27 – 39.

•  Aurel Nicodei – Raport preliminar asupra supravegherii şi sondajului arheologic realizate la Biserica „Sf. Împăraţi” din Focşani în anul 2003……. p. 40 – 49.

•  Aurel Nicodei – Materiale de construcţie folosite la ridicarea bisericilor medievale din judeţul Vrancea………………………………………………….. p. 50 – 84.

•  Mihaela Boldeanu – Documente din patrimoniul Muzeului Vrancei…………….. p. 85 – 93.

•  Dumitru Huţanu – Contribuţii la istoricul învăţământului rural din judeţul Putna                          (1864 – 1880)……………………………………………………… p. 94 – 99.

•  Maria Mihăilescu – Eroul Mareşal Alexandru Averescu – documente inedite privind înmormântarea sa în Mausoleul de la Mărăşti…….. p. 100 – 103.

•  Gheorghe Miron – O pagină din rezistenţa anticomunistă de pe Valea Râmnicului……. p. 104 – 114.

•  Ionuţ Iliescu – Un artist plastic păncean: Traian Diaconescu……. …………p. 115 – 132.

II. Etnografie

•  Mădălin David – Morăritul în Vrancea. Aspecte social – economice cu caracter general……. p. 133 – 136.

III.  Patrimoniu

•  Lelia Pavel – Biserica din Bonţeşti……. p. 137 – 145.

•  Lelia Pavel – Biserica Cuvioasa Paraschiva din Năruja…………………………….. p. 146 – 159.

IV.  Ştiinţele Naturii

•  Ana Condrea – Autoterapia la începuturile ei……………………………………………. p. 160 – 163.

•  Ana Condrea – Studii de etnobotanică în comuna Nereju, judeţul Vrancea……. p. 164 – 178.

•  Elvira Macovei – Coleoptere din colecţia entomologică a Muzeului Vrancei….. p. 179 – 187.

•  Iulian Mazilu – Observaţii ornitologice în Munţii Vrancei…………………………. p. 188 – 192.

•  Iulian Mazilu – Contribuţii la cunoaşterea ornitofaunei Rezervaţiei naturale Dălhăuţi……. p. 193 – 203.

•  Iulian Mazilu – Observaţii ornitologice în Insula Mare a Brăilei………………… p. 204 – 209.

V.   Conservare – restaurare

•  Irina Boroşu – Redarea în circuitul muzeistic a unui manuscris de secol XIX…….    p. 210 – 218.

•  Daniela Petrişor – Tratamentele şi operaţiile de conservare aplicate unei icoane din secolul al XIX-lea……. p. 219 – 223.

•  Daniela Petrişor – Studiul influenţei unor factori de mediu asupra unor pigmenţi utilizaţi în picturile pe lemn (icoane)……. p. 224 – 234.

VI.   Muzeografie

 

•  Silviu – Daniel Mungiu – Muzeul în conştiinţa comunităţii locale (proiect de cercetare relaţii publice)……. p. 235 – 247.