Muzeul Vrancei

Studii şi comunicare, vol.2

PUBLICAŢII

 

Studii şi Comunicări, vol. II, Bucureşti, 1979Arheologie – Istorie•  Nicolae Harţuche – Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea…….         p. 9 – 16.•  Victor Bobi – Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea – descoperiri eneolitice……. p. 17 – 29.

•  Nicolae Harţuche – Cu privire la relaţiile Culturii Monteoru cu Cultura de Stepă                            istro – pontică……. p. 31 – 34.

•  Valeriu Sârbu – Semnele de relief de pe ceramica feudală timpurie descoperită în judeţul Brăila……. p. 35 – 39.

•  Anton Paragină – Un nou depozit de arme şi unelte din feudalismul timpuriu descoperit pe teritoriul judeţului Vrancea……. p. 41 – 44.

•  Gheorghe Sibechi – Contribuţii la unele aspecte economice din ocoalele domneşti ale Moldovei în secolele XV – XVIII……. p. 45 – 59.

•  Dumitru Vitcu – Din istoria transporturilor în Moldova în prima jumătate a veacului trecut. Drumurile sării……. p. 61 – 70.

•  Sebastian Tudor – Goleştii în istoria Ţării Româneşti în sec. XIV – XVI……. p. 71 – 75.

•  Vasile Novac – Goleştii şi unitatea naţională în timpul Revoluţiei Române de la       1848 – 1849……. p. 77 – 83.

•  Georgeta Carcadia – Consideraţii privind Unirea Oraşului Focşani……. p. 85 – 94.

•  Constantin Serban – Aspecte privind luptele politice şi oraşul Panciu la sfârşitul secolului al XIX-lea……. p. 95 – 102.

•  Gh. I. Florescu – Preliminariile constituirii Unirii Parlamentare (1917)……. p. 103 – 114.

•  Dumitru Huţanu – Aspecte ale evoluţiei economico – sociale a oraşului Focşani între anii 1918 – 1944……. p. 115 – 121.

•  Venera Cabalortă – Aspecte şi contribuţii locale la intensificarea mişcării revoluţionare din România (1918 – 1919)……. p. 123 – 131.

•  Gen. maior dr. Eugen Bantea – Insurecţia română şi desfăşurările militare pe linia fortificată Focşani – Nămoloasa – Brăila……. p. 133 – 146.

•  Dumitru Huţanu – Situaţia agriculturii şi ţărănimii din fostul judeţ Putna între          1938 – 1944……. p. 147 – 154.

Etnografie

•  Virginia Arbore – Elemente tradiţionale de organizare a interiorului locuinţei ţărăneşti de pe Valea Putnei. Valorificarea lor în cadrul locuinţelor transferate în Rezervaţia etnografică din Crângul Petreşti (Vidra, Valea Sării, Bârseşti, Tulnici, Vrâncioaia)…….   p. 155 – 161.

•  Gheorghe Constantinescu, Mihai Mazilu – Prelucrarea lemnului de esenţă moale în două centre din judeţul Vrancea……. p. 163 – 170.

•  Emilia Pavel – Contribuţii la studiul portului popular din judeţul Vrancea……               p. 171 – 189.

•  Jean Pavel – Instalaţii hidraulice din Rezervaţia etnografică vrânceană……. p. 191 – 200.

•  Ion Cherciu – O variantă a Caloianului: Caloianul din Ţinutul Vrancei……. p. 201 – 203.

•  Dorinel Ichim – Emigrări muntene în satele din judeţul Vrancea şi Bacău în secolele XVII şi XVIII……. p. 205 – 212.

•  Steluţa Pârîu – Tradiţie şi actualitate în arta populară……. p. 213 – 216.

•  Gheorghe Constantinescu – Joagărul cu dubă de la Dumitreşti – Motnău, jud.Vrancea……. p. 217 – 218.

Istoria culturii

•  Ionel Budescu – Învăţămîntul public în comuna Cârligele, judeţul Vrancea……             p. 219 – 225.

•  Danil Luca – Influenţa istoricilor antici şi renascentişti asupra operei lui Nicolaus Olahus……. p. 227 – 233.

•  Natalia Luca – Aspecte ale genezei şi începuturilor statului feudal Ţara Românească reflectate în opera lui C. D. Aricescu……. p. 235 – 240.

Patrimoniu

•  Lelia Pavel – Câteva documente din patrimoniul colecţiei muzeale comunale Coteşti……  p. 241 – 244.

•  Ionel Cândea – Însemnări pe carte veche românească din patrimoniul judeţului Brăila……. p. 245 – 255.

Muzeografie

•  Mircea Dumitrescu – Consideraţii preliminare la o viitoare istorie a muzeografiei etnografice româneşti……. p. 257 – 262.

•  Andra Beldescu – Un aspect al valorificării patrimoniului de artă orientală……              p. 263 – 268.

•  Georgeta Carcadia – Expoziţia „Geto – dacii din bazinul Siretului”……. p. 269 – 271.

•  Mihai Mazilu – Rezervaţia etnografică vrânceană……. p. 273 – 275.

•  Virginia Arbore – Cultivarea gustului artistic şi estetic al oamenilor muncii prin intermediul unităţilor muzeale de etnografie şi artă populară din judeţul Vrancea…….       p. 277 – 281.

•  Mihail Gorgoi – Metode de valorificare a patrimoniului muzeelor în aer liber, folosite de Complexul muzeal Goleşti……. p. 283 – 287.

•  Venera Cabalortă – Muzeul Memorial Al. Vlahuţă din Dragosloveni în lumina unui material inedit……. p. 289 – 291.

•  Adrian – Silvan Ionescu – Importanţa colecţiilor particulare etnografice specializate…….                         p. 293 – 295.

•  Virginia Arbore, Lilişor Ivancia – Probleme legate de organizarea depozitelor şi Secţiei de etnografie……. p. 297 – 299.

•  Ioan Cernat – Restaurarea unui vas de provizii din Epoca neolitică…….p. 301 – 307.

Cronica 1977 – 1978

•  V. Bobi – Cercetări arheologice……. p. 309 – 311.

•  V. Arbore, Gh. Constantinescu – Cercetări etnografice……. p. 313.

•  D. Huţanu – Activităţi cultural – ştiinţifice……. p. 314 – 315.