Muzeul Vrancei

Studii şi comunicare, vol.3

PUBLICAŢII

 

Studii şi Comunicări, vol. III, Focşani, 1980Arheologie – Istorie

•  N. Harţuche – Importuri cucuteniene în mediul culturilor eneolitice din zona Brăilei……. p. 9 – 25.

•  N. Harţuche, V. Sârbu – Importuri şi influenţe egeo – miceniene în culturile perioadei de tranziţie şi a Epocii bronzului la Dunărea de Jos……. p. 27 – 43.

•  Olga Necrasov, Dan Botezatu, Serafina Antoniu, Georgeta Miu – Caracteristicile paleodemografice ale populaţiei din mormintele de inhumaţie de la Cândeşti în comparaţie cu acelea de la Sărata Monteoru şi alte necropole din Epoca bronzului din ţara noastră (Notă preliminară)……. p. 45 – 51.

•  Silvia Antonescu – Toporul cu gaură de înmănuşare transversală descoperit la Poduri, judeţul Bacău……. p. 53 – 55.

•  C. Bounegru – Un vas cu reprezentarea şarpelui…….p. 57 – 60.

•  Dan Gh. Teodor – Populaţia autohtonă în regiunile est – carpatice în secolele V – VII e.n……. p. 61 – 69.

•  Anton Paragină, Gh. Constantinescu – Descoperiri arheologice din sec. IX – XI pe teritoriul localităţii Budeşti (judeţul Vrancea)……. p. 71 – 87.

•  V. Sârbu – Consideraţii privind tipologia şi terminologia ceramicii locale din sec.       IX – XI, zona Dunării de Jos……. p. 89 – 109.

•  Victor Bobi – Tezaurul medieval de monede şi podoabe descoperit la Cândeşti – Vrancea……. p. 111 – 126.

•  Emil Giurgea – Geneza şi evoluţia satelor vrâncene reflectate în toponimie…….            p. 127 – 151.

•  Anton Paragină – Date istorice şi arheologice privind viticultura în judeţul Vrancea…….                  p. 153 – 168.

•  Ioan Murariu – Aspecte ale ideologiei politice în Principatele Române în feudalismul târziu (până în anul 1832)……. p. 169 – 174.

•  Gh. Sibechi – Focşanii văzuţi de călători străini (sec. XVI – 1859)……. p. 175 – 183.

•  Dumitru Vitcu, Mihai Vitcu – Însemnări pe marginea unor documente din anii luptei pentru Unire (1856 – 1857)……. p. 185 – 197.

•  Al. Zub – Din legăturile lui A. D. Xenopol cu Transilvania……. p. 199 – 205.

•  Al. Temciuc – Aspecte ale mişcării muncitoreşti în fostul judeţ Putna, în perioada cuprinsă între sfârşitul secolului al XIX-lea şi izbucnirea Primului Război Mondial…….  p. 207 – 214.

•  Gh. I. Florescu – Activitatea parlamentară a lui Nicolae Iorga în anii Primului Război Mondial (1914 – 1918)……. p. 215 – 233.

•  I. Saizu, N. Todirici, I. Stepănescu – Orientări şi înfăptuiri în economia României                          (1922 – 1928)……. p. 235 – 258.

•  D. Şandru – Politica sanitară a României între cele două războaie mondiale……             p. 259 – 276.

•  Valeriu Florin Dobrinescu – Aprecieri străine privind contribuţia României la înfrângerea Germaniei hitleriste……. p. 277 – 285.

•  Dumitru Huţanu – Aspecte privind participarea maselor populare din fostul judeţ Putna la evenimentele anilor 1945 – 1946……. p. 287 – 300.

Etnografie

•  Gh. Constantinescu – Aspecte istorice şi etnografice din comuna Dumitreşti…..            p. 301 – 321.

•  G. Carcadia – Unelte şi meşteşuguri tradiţionale vrâncene folosite în prelucrarea textilelor……. p. 323 – 339.

•  Georgeta Romaniuc – Însemnătatea datelor demografice în definirea specificului etnografic local……. p. 341 – 350.

•  Jean Ciută – Evoluţia apiculturii româneşti în trecut şi azi……. p. 351 – 357.

•  I. Puşcă – Contribuţii privind viticultura din Bazinul Panciu…… p. 359 – 372.

•  Virginia Arbore – Unitate şi diversitate în portul popular din localităţile Bîrseşti, Dumitreşti şi Corbiţa, judeţul Vrancea……. p. 373 – 400.

•  Emilia Pavel – Contribuţii la studiul ţesăturilor populare din Vrancea……. p. 401 – 418.

•  Virginia Arbore – Elemente tradiţionale în ornamentarea scoarţelor de perete din Ţara Vrancei……. p. 419 – 433.

•  Ion Cherciu – Un rit funerar necunoscut – Grijitul din Ţinutul Vrancea……. p. 435 – 449.

Ştiinţele Naturii

•  Climent Horeanu – Însemnătatea botanică a Rezervaţiei geologice şi peisagiste Reghiu -Scruntar, judeţul Vrancea……. p. 451 – 456.

•  Climent Horeanu, Ana Condrea – Contribuţii la cunoaşterea florei din Rezervaţia forestieră Dălhăuţi, judeţul Vrancea……. p. 457 – 462.

•  Ana Condrea, Afrodita Renea – Studii etnobotanice în satul Dălhăuţi, judeţul Vrancea……. p. 463 – 467.

· Ana Condrea, Afrodita Renea – Studii etnobotanice în comuna Vrâncioaia……            p. 469 – 472.

•  C. Podoleanu, C. Pisică – Contribuţii la cunoaşterea subordinului Symphyta (HYM) în Republica Socialistă România……. p. 473 – 475.

•  Mihai Mihalciuc – Observaţii asupra pasajului de toamnă la păsări, pe cursul mijlociu al Siretului……. p. 477 – 481.

Patrimoniul Cultural Naţional

•  Dorinel Ichim – Monumentul de arhitectură populară din Lărgăşeni – Vrancea…….                                 p. 483 – 500.

•  Lelia Pavel – Pictura pe lemn din colecţia Mănăstirii Vizantea……. p. 501 – 516.

Muzeologie – conservare

•  Georgeta Stoica – Muzeologie – muzeografie……. p. 517 – 526.

•  Mircea Dumitrescu – În legătură cu unele obiective tematice ale expoziţiilor etnografice în actuala etapă de dezvoltare a muzeografiei româneşti……. p. 527 – 538.

•  Venera Cabalortă – Unele consideraţii privind creşterea şi diversificarea patrimoniului de istorie contemporană. Criterii de organizare expoziţională……. p. 539 – 549.

•  Anina Jecu – Aspecte ale colaborării intermuzeale……. p. 551 – 554.

•  Afrodita Renea – Muzeul de Ştiinţele Naturii – prezenţă activă în complexul vieţii spirituale……. p. 555 – 558.

•  P. Arhire, C. Podoleanu – Metode de conservare a materialului biologic destinat colecţiilor muzeale……. p. 565 – 564.

•  Activitatea Muzeului Judeţean în 1979……. p. 565 – 568.