Muzeul Vrancei

Studii şi comunicare, vol.4

PUBLICAŢII

 

Vrancea. Studii şi Comunicări, vol. IVFocşani, 1981.Arheologie – Istorie

* Eugen Comşa – Date despre descoperirile din Epoca neolitică din nord – estul Munteniei……. p. 9 – 24.

* Victor Bobi – O aşezare din neoliticul mijlociu, Cultura Boian – Faza Bolintineanu, descoperită la Coroteni – Vrancea……. p. 25 – 46.

*  Victor Bobi – Descoperiri din Epoca bronzului pe teritoriul judeţului Vrancea…….       p. 47 – 78.

* Anton Paragină, Ioan Agachi – Noi descoperiri arheologice în zona de confluenţă a Trotuşului cu Siretul……. p. 79 – 88.

* Maria Comşa – Un cuptor de ars oale din sec. al IV-lea e.n. descoperit la Dumbrăveni, judeţul Vrancea……. p. 89 – 96.

* Victor Bobi – Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea (dovezi ale continuităţii de locuire, sec. I – VII e.n.)……. p. 97 – 140.

* Eugenia Zaharia – Organizarea social – economică şi militar – politică a românilor din mileniul I. Satele devălmaşe de tip vrâncean……. p. 141 – 148.

* Alexandru Artimon, Anton Paragină – Descoperirile arheologice de la Adjudul Vechi şi semnificaţia lor istorică……. p. 149 – 156.

* Anton Paragină – Un tezaur monetar din sec. al XVIII-lea descoperit în comuna Suraia, judeţul Vrancea……. p. 157 – 168.

* Anton Paragină – Aspecte din istoria oraşului Focşani……. p. 169 – 182.

* Nicolae Petrescu – Dizolvarea Adunării Legislative de la Bucureşti în faţa Comisiei Centrale de la Focşani în 1861……. p. 183 – 190.

* Ecaterina Negruţi – Problema agrară şi mişcarea socialistă din Focşani la sfârşitul secolului al XIX-lea……. p. 191 – 200.

* Gheorghe I. Florescu – Unitatea naţională în dezbaterea Parlamentului de la Iaşi     (1916 – 1918)……. p. 201 – 240.

* Venera Cabalortă – Contribuţii la cunoaşterea activităţii Ligii Culturale, Secţia Focşani. Congresul general al Ligii Culturale, Focşani – 1931……. p. 241 – 250.

* Gh. Ioniţă – Continuitate de ideal şi de luptă, pe drumul marilor împliniri sub steagul glorios al Partidului Comunist Român (1921 – 8 mai – 1981)……. p. 251 – 260.

* Gh. Buzatu – Nicolae Titulescu şi Statele Unite ale Americii……. p. 261 – 272.

Etnografie

* Mihail Mazilu – Consideraţii social – economice privind dezvoltarea satului Paltin în prima jumătate a sec. al XIX-lea……. p. 273 – 278.

* Gh. Constantinescu – Tradiţie şi inovaţie în arhitectura populară din Ţara Vrancei……. p. 279 – 316.

* Iulian Petrescu – Ornamentica în arhitectura populară din lemn – Ţara Vrancei…….       p. 317 – 336.

* Jean Pavel – Repertoriul instalaţiilor hidraulice tradiţionale de pe teritoriul judeţului Vrancea…….  p. 337 – 390.

* Ion Mihai Gorgoi – Monumente de arhitectură populară şi instrumentar pomi – viticol din zona Vrancea aflate în patrimoniul Muzeului viticulturii şi pomiculturii din România……. p. 391 – 398.

* Virginia Arbore – Olăritul din judeţul Vrancea, meşteşug milenar perpetuat în contemporaneitate……. p. 399 – 422.

* Ion Chelcea – Noi contribuţii la studiul cetelor de feciori din ţara noastră:                Vălari – Ciurlezi – Iordanitori……. p. 423 – 456.

Ştiinţele Naturii

* Climent Horeanu – Contribuţii la cunoaşterea florei din Cheile Tişiţei, judeţul Vrancea……. p. 457 – 462.

* N. Ştefan – Studiul fitocenologic asupra principalelor asociaţii vegetale lemnoase din bazinul superior al râului Rîmnicul Sărat……. p. 463 – 470.

* Ana Condrea – Studii etnobotanice în comuna Bârseşti, jud. Vrancea……. p. 471 – 474.

Muzeologie – Conservare

* Mihai Mihalciuc – Manifestări specifice în activitatea muzeală……. p. 475 – 480.

* Aristiţa Dima – Expoziţia temporară – modalitate de a realiza educaţia ecologică a publicului……. p. 481 – 486.

* Maria Ciuciur, Emilia M. Carabă, Nicolae Ivancea – Compuşii arseniului şi riscurile folosirii lor la prepararea materialelor botanice……. p. 495 – 499.

Istoria muzeografiei

* Virginia Arbore – Un precursor al muzeografiei vrîncene – Alex. Arbore…….                p. 499 – 506.

Note

* Victor Bobi – Două fibule dacice din colecţiile Muzeului vrîncean……. p. 507 – 510.

* Gh. Constantinescu – Un teasc din piatră descoperit la Coteşti, judeţul Vrancea…….       p. 511 – 514.