Muzeul Vrancei

Studii şi comunicare, vol.5-7

PUBLICAŢII

/hgroup]


 

Vrancea. Studii şi Comunicări, vol. V – VII (1982 – 1984), Focşani, 1987I. Arheologie – Istorie

•  Eugenia Zaharia, V. Georgescu, Gh. Asanache, Gh. Fistoc, D. Serbu – Aşezarea din Epoca bronzului de la Bordeşti – Vrancea……. p. 7 – 16.

•  Victor Bobi – Cercetări arheologice în necropola din Epoca bronzului – Cultura Monteoru IC4 de la Coroteni – Vrancea……. p. 17 – 38.

•  Maria Comşa – Un drum care lega Ţinutul Vrancei de Dunăre şi existenţa unui cnezat pe Valea Putnei în secolele IX – X……. p. 39 – 44.

•  Anton Paragină – Dobromira – Ctitoria lui Matei Basarab de la Soveja……. p. 49 – 50.

•  Anton Paragină – Descoperiri monetare din secolul al XVIII-lea efectuate pe Valea Suşiţei……. p. 51 – 60.

•  Ioan Murariu – Organizarea administrativ – teritorială a ţinutului Putna în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea……. p. 61 – 68.

•  Ionel Moni Constantin – Aspecte ale luptei pentru Unire la Focşani (1859) oglindite în presa internă şi internaţională……. p. 69 – 76.

•  I. Saizu – Prezenţe putnene la al doilea Congres economic din România (Iaşi,                 6 – 8 ianuarie 1884)……. p. 77 – 84.

•  Mihai Adafini – Obştile săteşti de arendare în judeţul Putna după Primul Război Mondial……. p. 85 – 98.

•  Marin Badea – Însemnări pe marginea concepţiei istorice a lui Constantin Giurescu……. p. 99 – 104.

•  Venera Cabalortă – Contribuţii asupra evoluţiei problemei silvice a Vrancei           (1900 – 1944)……. p. 105 – 114.

II. Etnografie

•  Gheorghiţă Geană – Străvechiul izolat zonal Vrancea în lumina antropologiei…….        p. 115 – 126.

•  Ion Chelcea – Noi contribuţii la studiul cetelor de feciori din ţara noastră: Valarii – Ciurlezii – Iordănitori (partea a II-a)……. p. 127 – 148.

•  Gh. Constantinescu – Valori ale arhitecturii populare din Valea Şuşiţei – Zăbrăuţi…….                  p. 149 – 166.

•  Gh. Constantinescu – Meşteşugul dogăritului în zona viticolă a Vrancei……..                p. 167 – 182.

•  Ion Cherciu – Ceramica tradiţională din Ţara Vrancei……. p. 183 – 188.

•  Jean Pavel – Construcţii viticole din podgoria Coteşti……. p. 189 – 204.

•  Maria Mihăilescu – Unele aspecte etnografice privind judeţele Botoşani şi Vrancea în opera lui Ion Ionescu de la Brad……. p. 205 – 212.

III. Artă

•  Lelia Pavel – Pictura pe lemn din patrimoniul cultural naţional de pe teritoriul judeţului Vrancea (sec. XVI – 1 / 4 sec. XIX)……. p. 213 – 218.

•  Dumitru Huţanu, Lelia Pavel – Opere ale unor sculptori consacraţi, aflate în patrimoniul cultural al oraşului Focşani……. p. 219 – 230.

•  Venera Cabalortă – Aspecte ale contribuţiei pictorului Ion Barbulescu la evoluţia graficii militante protestatare din România……. p. 231 – 242.

•  Lena Varga – Contribuţie privind personalitatea artistică a arhitectului focşănean Ion Mincu……. p. 243 – 252.

IV. Ştiinţele Naturii

•  Climent Horeanu – Contribuţii la cunoaşterea florei din Rezervaţia Lepşa – Zboina, judeţul Vrancea……. p. 253 – 260.

•  Ana Condrea – Studii de etnobotanică în comuna Vizantea judeţul Vrancea…….           p. 261 – 266.

•  Ion I. Cătuneanu, Mihalciuc Mihai – Contribuţii la cunoaşterea ornitofaunei – Măgura – Odobeşti……. p. 267 – 286.

•  Mihalciuc Mihai – Cercetări ornitologice în zona Lepşa – Zboina……. p. 287 – 296.

V. Conservare – restaurare

•  Lilişor Ivancia – Probleme legate de reorganizarea depozitului de port popular…….      p. 297 – 304.

•  Lilişor Ivancia – Organizarea depozitului central de păstrare a bunurilor culturale deţinute de unităţile de cult din judeţul Vrancea……. p. 305 – 314.

•  Nicolae Ivancia – Folosirea răşinilor sintetice în dermoplastie……. p. 315 – 320.

VI. Note şi discuţii

•  Victor Bobi – O nouă etapă de locuire a purtătorilor Culturii Boian descoperită la Coroteni – Vrancea……. p. 321 – 330.

•  Victor Bobi – O monedă geto – dacică de argint descoperită la Coroteni – Vrancea……. p. 331 – 332.

•  Victor Bobi – Mormântul 71 descoperit în necropola de la Cândeşti – Vrancea…….        p. 333 – 342.

•  Anton Paragină – Noi precizări în legatură cu Târgul Putna……. p. 343 – 349.