Muzeul Vrancei

Studii şi comunicare, vol.8-10

PUBLICAŢII

 

Studii şi Comunicări, vol. VIII – X, Focşani, 1991I. Editorial•  Vrancea – Studii şi comunicări la al X-lea volum……. p. 7.

II. Arheologie – Istorie

•  Victor Bobi – O nouă aşezare ce aparţine neoliticului mijlociu – Cultura Boian descoperită la Coroteni – Vrancea……. p. 9 – 16.

•  Victor Bobi – Aşezarea din Epoca bronzului – Cultura Monteoru I C4, de la Coroteni – Vrancea……. p. 17 – 40.

•  Victor Bobi, Anton Paragină – Şantierul arheologic de la Vârteşcoiu. Cercetările din anii 1986 – 1988……. p. 41 – 68.

•  Ion Puşcă – Viticultura – argument al continuităţii poporului român……. p. 69 – 80.

•  Ion Mitrea – Elemente de cultură materială şi spirituală din regiunea central – sud – vestică a Moldovei şi sud – estul Transilvaniei în secolele VI – X, expresie a unităţii etnice pe ambele versante ale Carpaţilor……. p. 81 – 108.

•  Gh. Constantinescu – Unelte agricole folosite pe teritoriul judeţului Vrancea sec.        IV – XII……. p. 109 – 120.

•  Anton Paragină – Cercetări istorice şi arheologice privind aşezarea medievală de la  Bătineşti – Igeşti……. p. 121 – 162.

•  Anton Paragină, Gh. Constantinescu – Câteva descoperiri arheologice şi monetare efectuate în sudul judeţului Vrancea……. p. 163 – 174.

•  Virgil Măgureanu – Tradiţie, fapte istorice şi trecut istoric……. p. 175 – 180.

•  Lelia Pavel – Însemnări de pe cartea veche românească aflată în colecţiile muzeului vrâncean……. p. 181 – 184.

•  Virgil Măgureanu – Durata şi semnificaţia istorică a obştilor vrâncene……. p. 185 – 196.

•  Virgil Paragină – Date istorice privind aşezările monahale şi bisericeşti de pe Valea Zăbrăuţiului……. p. 197 – 204.

•  Horia Dumitrescu – Staţiunea Vizantea până la Primul Război Mondial…….                  p. 205 – 214.

•  Dumitru Huţanu – Vrâncenii în Primul Război Mondial (pagini de memorialistică)…….                  p. 215 – 222.

•  Gh. Popa – Eroul necunoscut……. p. 223 – 230.

•  Venera Cabalortă – Unele aspecte privind Liga pentru unitatea culturală a românilor şi procesul desăvârşirii unităţii naţionale totale româneşti……. p. 231 – 238.

III. Etnografie

•  Ion Cherciu – Locul specificului vrâncean în cultura populară românească…….             p. 239 – 242.

•  Maria Mihăilescu – Universul de umanitate, prezenţă vie în aranjamentul interiorului tradiţional vrâncean……. p. 243 – 250.

•  Ion Cherciu – Simbol şi semnificaţie în arta lemnului din Ţara Vrancei…….                   p. 251 – 262.

IV. Ştiinţele Naturale

•  N. Ştefan – Vegetaţia pajiştilor din bazinul superior al Râmnicului Sărat…….                p. 263 – 272.

•  Climent Horeanu – Contribuţii la cunoaşterea florei din Rezervaţia Lepşa – Zboina, judeţul Vrancea……. p. 273 – 280.

•  Ana Condrea – Studii de etnobotanică în comuna Poiana Cristei, judeţul Vrancea…….  p. 281 – 286.

•  Carol Nagler – Variabilitatea în cadrul unor populaţii de panorpidae din România……. p. 287 – 304.

•  Constantin V. Mândru, Margareta Borcea – Consideraţii privind populaţiile de barză albă (Ciconia ciconia L. 1758 – Ciconia formes) din Moldova……. p. 305 – 310.

V. Cronică

•  Victor Bobi – Muzeograful Gheorghe Constantinescu la 60 de ani……. p. 311 – 314.

•  Victor Bobi – Cercetările arheologice efectuate pe teritoriul judeţului Vrancea         (1926 – 1986)…….  p. 315 – 326.

VI. Conservare

•  Mihai Mihalciuc – Tehnica preparării materialului biologic în colecţiile şcolare…….     p. 327 – 334.

•   Maria Nica – Aspecte privind conservarea obiectelor din Secţia de Arhitectură şi Tehnică Populară……. p. 335 – 340.

VII. Note şi dicuţii

• Victor Bobi – Mormântul 29 descoperit în necropola din Epoca bronzului – Cultura Monteoru de la Coroteni – Vrancea……. p. 341 – 350.

•  Victor Bobi, Ion Cernat – Un cuptor de ars ceramică descoperit la Pădureni – Jariştea, judeţul Vrancea……. p. 351 – 356.

•  Venera Cabalortă – Note privind Congresul Ligii Culturale din septembrie 1931…….     p. 357 – 364.

VIII. Necrolog

•  Anton Paragină – Emil Giurgea……. p. 365 – 366.