Muzeul Vrancei

Secţia Adjud

SECTII

Ca spaţiu de locuire neîntreruptă, Adjudul a fost identificat prin descoperirile arheologice care acoperă evoluţia societăţii umane din Epoca neolitică până la atestarea sa documentară, ca punct de vamă, la 9 aprilie 1433 (Privilegiul comercial acordat de lliaş Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun, saşilor din Şapte Scaune ale Transilvaniei).
Considerat ca târg aparţinând Domniei, încă de la începutul secolului al XVI-lea, Adjudul a fost centrul administrativ al ţinutului cu acelaşi nume. La începutul domniei putneanului Eustratie Dabija Vodă (19/29 septembrie 1661 – 11 / 21 septembrie 1665), Ţinutul Adjudului s-a contopit definitiv cu Ţinutul Putnei, iar reşedinţa a fost mutată la Focşani. Reşedinţă a Plasei Răcăciuni prin Legea comunală din 1864, Adjudul a devenit comună urbană în 1921 şi municipiu în anul 2000.
mai mult…