Program sediu 8,00-16.00. Tel : +40.237 222 890 ,Email : [email protected]

Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei Muzeul Vrancei

Muzeul Vrancei

MAUSOLEUL EROILOR DE LA MĂRĂŞEŞTI

Adresă: Șoseaua Națională, Km. 223, Mărășești, Vrancea

Program: Luni – Duminică 9:00 – 18:00  

Inițiativa construirii Mausoleului Eroilor de la Mărășești aparține Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române și a fost lansată la Congresul desfășurat la 8 iunie 1919, în Sala Senatului din Capitală. Monumentul a fost ridicat după planurile arhitectului George Cristinel. Piatra de temelie a viitorului memorial a fost așezată la 6 august 1923. În vara anului 1924 a început reînhumarea osemintelor ostașilor căzuți pe câmpul de luptă, în criptele mausoleului, iar în septembrie au fost depuse în sarcofagul central rămășițele pământești ale generalului Eremia Grigorescu, comandant al Armatei I Române din timpul bătăliei Mărășeștilor.

La 27 septembrie 1924 a avut loc solemnitatea inaugurării criptelor, în prezența Reginei Maria și a unor înalte personalități ale timpului. După 12 ani s-au reluat lucrările de zidire la cupola monumentului, cunoscută sub numele de „Cupola Gloriei”, ale cărei basoreliefuri au fost sculptate de către Ion Jalea și Corneliu Medrea, în timp ce fresca din interior a fost pictată de Eduard Săulescu.

Mausoleul adăpostește, în cele 154 de cripte individuale și 9 cripte comune, dispuse radial pe cele 18 culoare, rămășițele pământești a 5.073 ostași și ofițeri, printre care fetița – eroină Măriuca Zaharia, căpitanul Grigore Ignat, locotenent Gabriel Pruncu.

Pe frontspiciul Mausoleului s-au înscris cuvintele „Întru Slava Eroilor Neamului” și numele localităților unde s-au purtat principalele bătălii de pe Frontul Românesc.

La Mărășești, în ziua de 6 august – zi în care armata română s-a acoperit de glorie – se comemorează în fiecare an marea bătălie care a avut loc pe aceste meleaguri.

EN: The initiative of constructing the Heroes’ Mausoleum in Mărășești belonged to the National Orthodox Society of Romanian Women and was launched during the Congress that took place in the Senate Hall in Bucharest on June 8th 1919. The monument was build according to the plans of the architect George Cristinel. The foundation for the memorial monument has been set up on August 6 th 1923.

During the summer of 1924, the remains of the fallen soldiers were transferred into the crypts. The remains of the General Eremia Grigorescu, commander of the 1st Romanian Army during the battle of Mărășești, were deposited in the central sarcophagus in September 1924. The solemn inaugural ceremony for the crypts was held in the presence of Queen Mary on September 27 th 1924. After 12 years the construction work at the monuments’ dome, known as „The Dome of Glory” restarted. The bas-reliefs have been sculpted by Ion Jalea and Corneliu Medrea, while in the interior was painted in fresco by Eduard Săulescu. The 154 individual and 9 common crypts arranged radially in 18 passages inside the Mausoleum shelter the remains of 5.073 soldiers and officers, among them the heroine-girl Măriuca Zaharia, captain Grigore Ignat and lieutenant Gabriel Pruncu.

The words „For the Grace of Nation’s Heroes” and the main battle places on the Romanian front are written on the frontspiece of the Mausoleum. At Mărășești, on 6th August – a day when the Romanian army covered itself by glory – it is commemorated each year the great battle that took place on these lands.


2021 MUZEUL VRANCEI - Toate drepturile rezervate.