Program sediu 8:00-16:00. Tel: +40.237 222 890, Email: [email protected]

Muzeul Unirii Focșani

Adresă: Str. Republicii, nr.30, Focșani
Telefon: 0237 210 081
Program: Luni – Închis
                Marți – Duminică – 9:00 – 16:00

BILETE ONLINE >
TUR VIRTUAL >

Muzeul Unirii din Focșani a fost inaugurat pe 24 ianuarie 2008. Clădirea a fost construită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Se afla pe hotarul dintre Moldova și Muntenia, lângă pichetul de graniță nr.45. Imobilul a avut mai multe destinații: din han a devenit Hotel „Cimbru”, apoi sediu al Corpului Ofițeresc al Garnizoanei Focșani, ca în final să găzduiască Poșta Română – Filiala Putna.

Mărturiile documentare și muzeistice cuprinse în sălile Muzeului Unirii sunt argumente incontestabile ale adevărului istoric, ale implicării focșănenilor în dezideratele naționale și locale ale Epocii Unirii. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, la 24 ianuarie 1859, ca Domn al Principatelor Unite a entuziasmat întreaga suflare a orașului.

La Focșani, între anii 1859-1862, și-a desfășurat lucrările Comisia Centrală, un adevărat Parlament al țării, elaborând principalele legi comune – juridice, politice, administrative, culturale, economice, inclusiv Constituția Principatelor Unite – legi care aveau să stea la temelia consolidării și dezvoltării statului român modern.

————————————————————————–

The Union Museum was inaugurated on January 24, 2008. The building was built in the second half of the 18th century. It was situated on the border between Moldova and Muntenia, near the border picket no.45. The building had several destinations: from the inn it became Hotel “Cimbru”, then the headquarters of the Officer Corps of the Focșani Garrison, to finally host the Romanian Post – Putna Branch.

There are displayed documentary proofs of people’s engagement in the national and local desideratum of the Union. The election of Alexandru Ioan Cuza on 24th January 1859, as a ruler of the United Countries, made the people from Focșani breathless. Here, in Focșani, between 1859 and 1862, the Central Committee worked as a real Parliament of the country, elaborating the main common laws – political, administration, culture, economy, including the United Countries Constitution – laws that would lay the foundation for the Romanian state development.


 

2022 MUZEUL VRANCEI - Toate drepturile rezervate.